Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 21 października 2019 r. - Czwartek, 24 października 2019 r. 214k
Czwartek, 24 października 2019162kWersja: Środa, 23 października 2019, 15:24
 Punkty porządku dziennego
10:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

10:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
37Termin -Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Termin -Egipt
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Termin -Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
23Tekst jeszcze nie przyjęty, możliwy termin***IvoteZapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy
Sprawozdanie:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
34Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni)
Projekt rezolucji
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Termin voteSkutki upadłości Grupy Thomas Cook
Projekty rezolucji
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Termin voteObecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje
Projekty rezolucji
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Termin voteTureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa
Projekty rezolucji
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Termin voteProjekty rezolucji - Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Termin voteRozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią
Projekty rezolucji
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
45 pointNominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora generalnego AFME
Pytanie ustne - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Komisja
Nominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora generalnego AFME
10:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 144 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autor (grupa polityczna)2'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointSytuacja osób LGBTI w Ugandzie
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 21 października 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 23 października 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 23 października 2019, 14:00
38item on the agendapointEgipt
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 21 października 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 23 października 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 23 października 2019, 14:00
39item on the agendapointProjekt nowego kodeksu karnego w Indonezji
  -Projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Poniedziałek, 21 października 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 23 października 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.144 Regulaminu PE)Środa, 23 października 2019, 14:00
23item on the agendapointZapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(ewentualnie) Poprawki; odrzucenieWtorek, 22 października 2019, 13:00
  -(ewentualnie) Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
34item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni)
  -poprawkiWtorek, 22 października 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
33item on the agendapointSkutki upadłości Grupy Thomas Cook
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 21 października 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
36item on the agendapointObecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 21 października 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
40item on the agendapointTureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 21 października 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
32item on the agendapointPoszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 21 października 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 16:00
43item on the agendapointRozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią
  -Projekty rezolucjiWtorek, 22 października 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 23 października 2019, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 23 października 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 23 października 2019, 19:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 18 października 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 21 października 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 22 października 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 23 października 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności