Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 21 oktober 2019 - Torsdagen den 24 oktober 2019 207k
Torsdagen den 24 oktober 2019157kUtgåva: Onsdagen den 23 oktober 2019, 15:25
 Punkter på föredragningslistan
10:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

10:00 - 11:50   Debatt       Talartid
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
37Tidsfrist -Situationen för HBTI-personer i Uganda
[2019/2879(RSP)]
RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019
38Tidsfrist -Egypten
[2019/2880(RSP)]
B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019
39Tidsfrist -Förslaget till ny strafflag i Indonesien
[2019/2881(RSP)]
RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
23Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist***IvoteEkonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal
Betänkande:  Younous Omarjee (A9-0020/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal
[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]
Utskottet för regional utveckling
34Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.)
Resolutionsförslag
[2019/2844(RSP)]
B9-0151/2019
33Tidsfrist voteKonsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs
Resolutionsförslag
[2019/2854(RSP)]
RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019
36Tidsfrist voteLäget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land
Resolutionsförslag
[2019/2882(RSP)]
B9-0117/2019
40Tidsfrist voteTurkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa
Resolutionsförslag
[2019/2886(RSP)]
RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019
32Tidsfrist voteResolutionsförslag - Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet
[2019/2755(RSP)]
B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
43Tidsfrist voteInledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien
Resolutionsförslag
[2019/2883(RSP)]
B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
45 pointUtnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME
Muntlig fråga - [2019/2888(RSP)]
     
Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Kommissionen
Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME
10:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 144 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (politisk grupp)2'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
37item on the agendapointSituationen för HBTI-personer i Uganda
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 21 oktober 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 14:00
38item on the agendapointEgypten
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 21 oktober 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 14:00
39item on the agendapointFörslaget till ny strafflag i Indonesien
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 21 oktober 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 14:00
23item on the agendapointEkonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal
Younous Omarjee (A9-0020/2019
  -(eventuellt) Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 22 oktober 2019, 13:00
  -(eventuellt) Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
34item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.)
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetTisdagen den 22 oktober 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
33item on the agendapointKonsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs
  -ResolutionsförslagMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
36item on the agendapointLäget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land
  -ResolutionsförslagMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
40item on the agendapointTurkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa
  -ResolutionsförslagMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
32item on the agendapointSök- och räddningsinsatser i Medelhavet
(O-000024/2019 - B9-0052/2019) (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
43item on the agendapointInledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien
  -ResolutionsförslagTisdagen den 22 oktober 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 23 oktober 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 23 oktober 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 18 oktober 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 23 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy