Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 13 november 2019 - Torsdagen den 14 november 2019 184k
Onsdagen den 13 november 2019148kUtgåva: Onsdagen den 13 november 2019, 17:38
 Punkter på föredragningslistan
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen
4 pointTrettioårsminnet av Berlinmurens fall
[2019/2827(RSP)]
I närvaro av Wolfgang Schäuble, talman i den tyska förbundsdagen
Följt av en runda med företrädare för de politiska grupperna
27  pointArbetsplan
20Tidsfrist pointBarnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2876(RSP)]
Omröstningen kommer att hållas vid sammanträdet november II
32 pointEU:s stålsektor: Hur ska man skydda de europeiska arbetstagarna och produktionskedjan?
Uttalande av kommissionen
[2019/2920(RSP)]
21 pointTurkiets borrningsverksamhet i EU-vatten i östra Medelhavet
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2875(RSP)]
23Tidsfrist pointSituationen i Bolivia
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2896(RSP)]
Omröstningen kommer att hållas vid sammanträdet november II
30 pointSituationen i Chile
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2916(RSP)]
19 pointInternationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2878(RSP)]
24 pointÅteruppblossandet av Ebola i Östafrika
Uttalande av kommissionen
[2019/2897(RSP)]
2  pointAnföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Rådets ordförande5'
Wolfgang Schäuble, den tyska förbundsdagens talman20'
Kommissionens ordförande5'
Rådet (inklusive repliker)20'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)40'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter179'
PPE41'30S&D35'30Renew25'30Verts/ALE18'ID18'ECR15'30GUE/NGL11'NI14'30
20item on the agendapointBarnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 20 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 22 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 22 november 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 25 november 2019, 19:00
23item on the agendapointSituationen i Bolivia
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 20 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 25 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 25 november 2019, 20:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 november 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy