Pořad jednání
Brusel
Středa, 13. listopadu 2019 - Čtvrtek, 14. listopadu 2019 190k
Čtvrtek, 14. listopadu 2019165kVerze: Středa, 13. listopadu 2019, 17:58
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:20   Rozpravy       Řečnická doba
26 pointSituace migrantů v Bosně, zejména v Bihači
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2900(RSP)]
25 pointSituace v hotspotech na řeckých ostrovech, zejména případ táboru Moria
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
29 voteŽádost, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity
Zpráva:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Zpráva o žádosti, aby byl José Manuel Fernandes zbaven imunity
[2019/2005(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
18*voteProdej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží
Zpráva:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
5Lhůta voteUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgie
Zpráva:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Rozpočtový výbor
13Lhůta voteGeneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Návrh usnesení
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Lhůta voteGeneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1)
Návrh usnesení
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Lhůta voteGeneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9
Návrh usnesení
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Lhůta voteGeneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět událostí Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21
Návrh usnesení
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Lhůta voteKriminalizace sexuální výchovy v Polsku
Návrhy usnesení
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Rozprava: Pondělí, 21. října 2019
09:00 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)20'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointUvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgie
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -Pozměňovací návrhyPátek, 8. listopadu 2019, 13:00
13item on the agendapointGeneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 7. listopadu 2019, 13:00
14item on the agendapointGeneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1)
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 7. listopadu 2019, 13:00
16item on the agendapointGeneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a podkombinace MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 7. listopadu 2019, 13:00
17item on the agendapointGeneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukuřice kombinující dvě, tři, čtyři nebo pět událostí Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 7. listopadu 2019, 13:00
22item on the agendapointKriminalizace sexuální výchovy v Polsku
  -Návrhy usneseníStředa, 6. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. listopadu 2019, 14:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 12. listopadu 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 13. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí