Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 206k
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019169kΈκδοση: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, 17:55
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:20   Συζητήσεις
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
26 pointΚατάσταση των μεταναστών στη Βοσνία, και ιδίως στο Bihać
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2900(RSP)]
25 pointΗ κατάσταση στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα ελληνικά νησιά, και ιδίως η περίπτωση της Μόριας
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
29 voteΑίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes
Έκθεση:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes
[2019/2005(IMM)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
18*voteΕξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών
Έκθεση:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
5Προθεσμία voteΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Βέλγιο
Έκθεση:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Έκθεση σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (έπειτα από αίτηση του Βελγίου - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Βέλγιο)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
13Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Πρόταση ψηφίσματος
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1)
Πρόταση ψηφίσματος
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμοί MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και NK603 × DAS-40278-9
Πρόταση ψηφίσματος
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από τα συμβάντα γενετικής τροποποίησης Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21
Πρόταση ψηφίσματος
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Προθεσμία voteΠοινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Συζήτηση: Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019
09:00 - 11:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Βέλγιο
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, 13:00
13item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, 13:00
14item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 89788 (MON-89788-1)
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, 13:00
16item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμοί MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 και NK603 × DAS-40278-9
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, 13:00
17item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε από τα συμβάντα γενετικής τροποποίησης Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 και GA21
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, 13:00
22item on the agendapointΠοινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, 14:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου