Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 13. november 2019 - Neljapäev, 14. november 2019 180k
Neljapäev, 14. november 2019157kVersioon: Kolmapäev, 13. november 2019, 18:45
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:20   Arutelud
11:30 - 13:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:20   Arutelud       Kõneaeg
26 pointRändajate olukord Bosnias, täpsemalt Bihaćis
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2900(RSP)]
25 pointOlukord Kreeka saartel asuvates esmase vastuvõtu keskustes, eelkõige Morias
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
29 voteJosé Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Raport José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
[2019/2005(IMM)]
Õiguskomisjon
18*voteKaupade kaugmüük ja teatavaid omamaiseid tarneid käsitlevad sätted
Raport:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse 28. novembri 2006. aasta nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid tarneid käsitlevate sätete osas
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
5Tähtaeg voteGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
Raport:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Eelarvekomisjon
13Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Resolutsiooni ettepanek
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 89788 (MON-89788-1)
Resolutsiooni ettepanek
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ning alakombinatsioonid MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja NK603 × DAS-40278-9
Resolutsiooni ettepanek
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm, neli või viis Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ja GA21 ühekordset transformatsiooni
Resolutsiooni ettepanek
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Tähtaeg voteSeksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Arutelu: Esmaspäev, 21. oktoober 2019
09:00 - 11:20   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)20'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -MuudatusettepanekudReede, 8. november 2019, 13:00
13item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 7. november 2019, 13:00
14item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 89788 (MON-89788-1)
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 7. november 2019, 13:00
16item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ning alakombinatsioonid MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja NK603 × DAS-40278-9
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 7. november 2019, 13:00
17item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm, neli või viis Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ja GA21 ühekordset transformatsiooni
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 7. november 2019, 13:00
22item on the agendapointSeksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. november 2019, 14:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. november 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 13. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika