Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2019. gada 13. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris 185k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris159kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. novembris, 18:57
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:20   Debates
11:30 - 13:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:20   Debates       Uzstāšanās laiks
26 pointMigrantu stāvoklis Bosnijā, jo īpaši Bihačā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2900(RSP)]
25 pointStāvoklis saistībā ar karstajiem punktiem Grieķijas salās, jo īpaši Moriju
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
29 votePieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti
Ziņojums:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Ziņojums par pieprasījumu atcelt José Manuel Fernandes imunitāti
[2019/2005(IMM)]
Juridiskā komiteja
18*votePreču tālpārdošana un konkrētas preču piegādes iekšzemē
Ziņojums:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
5Termiņi voteEiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour
Ziņojums:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Budžeta komiteja
13Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Rezolūcijas priekšlikums
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 89788 (MON-89788-1)
Rezolūcijas priekšlikums
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un apakškombinācijas MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un NK603 × DAS-40278-9
Rezolūcijas priekšlikums
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs, četri vai pieci no vienkāršiem transformācijas notikumiem Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 un GA21
Rezolūcijas priekšlikums
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Termiņi voteSeksuālās izglītības kriminalizācija Polijā
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Debates: Pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris
09:00 - 11:20   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointEiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -GrozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. novembris, 13:00
13item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -GrozījumiCeturtdiena, 2019. gada 7. novembris, 13:00
14item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 89788 (MON-89788-1)
  -GrozījumiCeturtdiena, 2019. gada 7. novembris, 13:00
16item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un apakškombinācijas MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un NK603 × DAS-40278-9
  -GrozījumiCeturtdiena, 2019. gada 7. novembris, 13:00
17item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs, četri vai pieci no vienkāršiem transformācijas notikumiem Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 un GA21
  -GrozījumiCeturtdiena, 2019. gada 7. novembris, 13:00
22item on the agendapointSeksuālās izglītības kriminalizācija Polijā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. novembris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. novembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. novembris, 14:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. novembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika