Agenda
Brussel
Woensdag 13 november 2019 - Donderdag 14 november 2019 186k
Donderdag 14 november 2019160kVersie: Woensdag 13 november 2019, 18:21
 Agendapunten
09:00 - 11:20   Debatten
11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:20   Debatten       Spreektijd
26 pointDe situatie van migranten in Bosnië, met name in Bihać
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2900(RSP)]
25 pointDe situatie in de hotspots op de Griekse eilanden, met name het geval van Moria
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
29 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes
Verslag:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes
[2019/2005(IMM)]
Commissie juridische zaken
18*voteAfstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen
Verslag:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
5Deadline voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2019/001 BE/Carrefour - België
Verslag:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Begrotingscommissie
13Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Ontwerpresolutie
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-89788-1)
Ontwerpresolutie
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9
Ontwerpresolutie
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert
Ontwerpresolutie
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Deadline voteCriminalisering van seksuele voorlichting in Polen
Ontwerpresoluties
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Debat: Maandag 21 oktober 2019
09:00 - 11:20   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointBeschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2019/001 BE/Carrefour - België
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -AmendementenVrijdag 8 november 2019, 13:00
13item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -AmendementenDonderdag 7 november 2019, 13:00
14item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-89788-1)
  -AmendementenDonderdag 7 november 2019, 13:00
16item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9
  -AmendementenDonderdag 7 november 2019, 13:00
17item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert
  -AmendementenDonderdag 7 november 2019, 13:00
22item on the agendapointCriminalisering van seksuele voorlichting in Polen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 november 2019, 13:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 november 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 november 2019, 14:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 november 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid