Porządek obrad
Bruksela
Środa, 13 listopada 2019 r. - Czwartek, 14 listopada 2019 r. 190k
Czwartek, 14 listopada 2019166kWersja: Środa, 13 listopada 2019, 17:46
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:20   Debaty
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:20   Debaty       Czas wystąpień
26 pointSytuacja migrantów w Bośni, w szczególności w Bihaciu
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2900(RSP)]
25 pointSytuacja w punktach szybkiej rejestracji migrantów na wyspach greckich, w szczególności przypadek Morii
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
29 voteWniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa
Sprawozdanie:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa
[2019/2005(IMM)]
Komisja Prawna
18*voteSprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów
Sprawozdanie:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. odnośnie do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
5Termin voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Komisja Budżetowa
13Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Projekt rezolucji
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja MON 89788 (MON-89788-1)
Projekt rezolucji
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Termin voteSprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 oraz jej subkombinacje MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9
Projekt rezolucji
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Termin voteSprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21
Projekt rezolucji
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Termin votePenalizacja edukacji seksualnej w Polsce
Projekty rezolucji
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Debata: Poniedziałek, 21 października 2019
09:00 - 11:20   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -PoprawkiPiątek, 8 listopada 2019, 13:00
13item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -PoprawkiCzwartek, 7 listopada 2019, 13:00
14item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja MON 89788 (MON-89788-1)
  -PoprawkiCzwartek, 7 listopada 2019, 13:00
16item on the agendapointSprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 oraz jej subkombinacje MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9
  -PoprawkiCzwartek, 7 listopada 2019, 13:00
17item on the agendapointSprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21
  -PoprawkiCzwartek, 7 listopada 2019, 13:00
22item on the agendapointPenalizacja edukacji seksualnej w Polsce
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 listopada 2019, 14:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 listopada 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności