Ordinea de zi
Bruxelles
Miercuri, 13 noiembrie 2019 - Joi, 14 noiembrie 2019 188k
Joi, 14 noiembrie 2019159kVersiune: Miercuri, 13 noiembrie 2019, 17:53
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:20   Dezbateri
11:30 - 13:30   VOT urmat de explicarea voturilor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
26 pointSituația migranților în Bosnia, în special în Bihać
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2900(RSP)]
25 pointSituația din punctele „hotspot” din insulele grecești, în special situația din Moria
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
29 voteSolicitare de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes
Raport  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes
[2019/2005(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
18*voteVânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri
Raport  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
5Termen voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia
Raport  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Comisia pentru bugete
13Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 112: bumbacul modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Propunere de rezoluţie
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1)
Propunere de rezoluţie
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9
Propunere de rezoluţie
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din evenimentele unice Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21
Propunere de rezoluţie
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Termen voteIncriminarea educației sexuale în Polonia
Propuneri de rezoluție
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Dezbatere: Luni, 21 octombrie 2019
09:00 - 11:20   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -AmendamenteVineri, 8 noiembrie 2019, 13:00
13item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 112: bumbacul modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -AmendamenteJoi, 7 noiembrie 2019, 13:00
14item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1)
  -AmendamenteJoi, 7 noiembrie 2019, 13:00
16item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9
  -AmendamenteJoi, 7 noiembrie 2019, 13:00
17item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din evenimentele unice Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21
  -AmendamenteJoi, 7 noiembrie 2019, 13:00
22item on the agendapointIncriminarea educației sexuale în Polonia
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 noiembrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 noiembrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 noiembrie 2019, 14:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 noiembrie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate