Program
Brusel
Streda, 13. novembra 2019 - Štvrtok, 14. novembra 2019 191k
Štvrtok, 14. novembra 2019167kVerzia: Streda, 13. novembra 2019, 18:12
 Body programu
09:00 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:20   Rozpravy       Rečnícky čas
26 pointSituácia migrantov v Bosne, najmä v Bihaći
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2900(RSP)]
25 pointSituácia v problémových oblastiach na gréckych ostrovoch, najmä prípad Moria
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
29 voteŽiadosť o zbavenie Josého Manuela Fernandesa imunity
Správa:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Správa o žiadosti o zbavenie Josého Manuela Fernandesa imunity
[2019/2005(IMM)]
Výbor pre právne veci
18*votePredaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru
Správa:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
5Termín voteMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgicko
Správa:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2019/001 BE/Carrefour, Belgicko)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Výbor pre rozpočet
13Termín voteNámietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Návrh uznesenia
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Termín voteNámietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1)
Návrh uznesenia
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Termín voteNámietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a čiastkové kombinácie MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9
Návrh uznesenia
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Termín voteNámietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch, štyroch alebo piatich genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21
Návrh uznesenia
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Termín voteKriminalizácia sexuálnej výchovy v Poľsku
Návrhy uznesení
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Rozprava: Pondelok, 21. októbra 2019
09:00 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgicko
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 8. novembra 2019, 13:00
13item on the agendapointNámietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná bavlna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 7. novembra 2019, 13:00
14item on the agendapointNámietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná sója MON 89788 (MON-89788-1)
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 7. novembra 2019, 13:00
16item on the agendapointNámietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a čiastkové kombinácie MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 a NK603 × DAS-40278-9
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 7. novembra 2019, 13:00
17item on the agendapointNámietka podľa článku 112: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch, troch, štyroch alebo piatich genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 a GA21
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 7. novembra 2019, 13:00
22item on the agendapointKriminalizácia sexuálnej výchovy v Poľsku
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 11. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 11. novembra 2019, 14:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 12. novembra 2019, 19:00
Posledná úprava: 13. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia