Dnevni red
Bruselj
Sreda, 13. november 2019 - Četrtek, 14. november 2019 183k
Četrtek, 14. november 2019159kRazličica: Četrtek, 14. november 2019, 08:18
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:20   Razprave
11:30 - 13:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:20   Razprave       Čas za govor
26 pointPoložaj migrantov v Bosni, zlasti v Bihaću
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2900(RSP)]
25 pointRazmere v žariščnih točkah na grških otokih, zlasti primer Morie
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
29 voteZahteva za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu
Poročilo:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu
[2019/2005(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
18*voteProdaja blaga na daljavo in nekatere domače dobave blaga
Poročilo:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
5Rok voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija
Poročilo:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Odbor za proračun
13Rok voteNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Predlog resolucije
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Rok voteNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 89788 (MON-89788-1)
Predlog resolucije
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Rok voteNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in podkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in NK603 × DAS-40278-9
Predlog resolucije
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Rok voteNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih transformacijskih dogodkov Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21
Predlog resolucije
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Rok vote Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem
Predlogi resolucij
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Razprava: Ponedeljek, 21. oktober 2019
09:00 - 11:20   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Postopek pritegnitve pozornosti   (2x5') 10'
Poslanci60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -Predlogi spremembPetek, 8. november 2019, 13:00
13item on the agendapointNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -Predlogi spremembČetrtek, 7. november 2019, 13:00
14item on the agendapointNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 89788 (MON-89788-1)
  -Predlogi spremembČetrtek, 7. november 2019, 13:00
16item on the agendapointNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in podkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 in NK603 × DAS-40278-9
  -Predlogi spremembČetrtek, 7. november 2019, 13:00
17item on the agendapointNasprotovanje po členu 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh, treh, štirih ali petih transformacijskih dogodkov Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 in GA21
  -Predlogi spremembČetrtek, 7. november 2019, 13:00
22item on the agendapoint Kriminalizacija spolne vzgoje na Poljskem
  -Predlogi resolucijSreda, 6. november 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. november 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. november 2019, 14:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. november 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 14. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov