Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 13 november 2019 - Torsdagen den 14 november 2019 184k
Torsdagen den 14 november 2019160kUtgåva: Onsdagen den 13 november 2019, 17:38
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:20   Debatt
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:20   Debatt       Talartid
26 pointSituationen för migranter i Bosnien, särskilt i Bihać
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2900(RSP)]
25 pointSituationen i hotspot-områdena på de grekiska öarna, särskilt Moria
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2898(RSP)]
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
29 voteBegäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet
Betänkande:  Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)
Betänkande om begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet
[2019/2005(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
18*voteDistansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor
Betänkande:  Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor
[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
5Tidsfrist voteUtnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgien
Betänkande:  José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]
Budgetutskottet
13Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
Resolutionsförslag
[2019/2856(RSP)]
B9-0170/2019
14Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna MON 89788 (MON-89788-1)
Resolutionsförslag
[2019/2857(RSP)]
B9-0169/2019
16Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9
Resolutionsförslag
[2019/2859(RSP)]
B9-0171/2019
17Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21
Resolutionsförslag
[2019/2860(RSP)]
B9-0172/2019
22Tidsfrist voteKriminalisering av sexualundervisning i Polen
Resolutionsförslag
[2019/2891(RSP)]
B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019
Debatt: Måndagen den 21 oktober 2019
09:00 - 11:20   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
5item on the agendapointUtnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgien
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019
  -ÄndringsförslagFredagen den 8 november 2019, 13:00
13item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 7 november 2019, 13:00
14item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna MON 89788 (MON-89788-1)
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 7 november 2019, 13:00
16item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 7 november 2019, 13:00
17item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 7 november 2019, 13:00
22item on the agendapointKriminalisering av sexualundervisning i Polen
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 november 2019, 14:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 november 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy