Program
ŠtrasburgPondelok, 25. novembra 2019 - Štvrtok, 28. novembra 2019 221k
Utorok, 26. novembra 2019172kVerzia: Streda, 27. novembra 2019, 18:35
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 12:30   Slávnostná schôdza
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
11 pointPríprava zasadnutia Európskej rady 12. – 13. decembra 2019
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2722(RSP)]
12:00 - 12:30   Slávnostná schôdza      
26 pointPrejav laureáta Sacharovovej ceny za rok 2018 Olega Sentsova
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
17***voteDohoda medzi EÚ a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Odporúčanie:  Enikő Győri (A9-0024/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
44*voteZmena pravidiel týkajúcich sa DPH a spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

Správa:  Paul Tang (A9-0034/2019)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie
[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
28 voteNávrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Joëlle Elvinger
Správa:  Olivier Chastel (A9-0030/2019)
Správa o návrhu na vymenovanie Joëlle Elvingerovej za členku Dvora audítorov
[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
29 voteNávrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - François Roger Cazala
Správa:  Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)
Správa o vymenovaní Françoisa Rogera Cazalu za člena Dvora audítorov
[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
30 vote Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Alex Brenninkmeijer
Správa:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)
Správa o vymenovaní Alexa Brenninkmeijera za člena Dvora audítorov
[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
31 voteNávrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Nikolaos Milionis
Správa:  Sándor Rónai (A9-0027/2019)
Správa o návrhu na vymenovanie Nikolaosa Milionisa za člena Dvora audítorov
[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
32 voteNávrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - Klaus-Heiner Lehne
Správa:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)
Správa o vymenovaní Klausa-Heinera Lehneho za člena Dvora audítorov
[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
35Termín votePráva dieťaťa pri príležitosti 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa
Návrhy uznesení
[2019/2876(RSP)]
B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019
Rozprava: Streda, 13. novembra 2019
15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
20 pointRozpočtový postup na rok 2020: spoločný text
Správa:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)
Správa o spoločnom texte k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 schválenom Zmierovacím výborom v rámci rozpočtového postupu
[11734/201914283/2019 - C9-0119/2019 C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]
Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore
49 pointReakcia EÚ na extrémne meteorologické javy a ich vplyvy: ako chrániť európske mestské oblasti a ich kultúrne dedičstvo
Vyhlásenie Komisie
[2019/2932(RSP)]
48Termín pointVerejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI
Vyhlásenie Komisie
[2019/2933(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční počas decembrovej schôdze
33Termín pointOpatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo
Vyhlásenie Komisie
[2019/2895(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
42Termín pointKríza Odvolacieho orgánu WTO
Vyhlásenie Komisie
[2019/2918(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci106'
PPE23'30S&D20'30Renew15'Verts/ALE11'ID10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI9'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)45'
Predseda Výboru pre rozpočet6'
Spravodajcovia pre rozpočet   (2x3') 6'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci270'
PPE63'30S&D54'Renew38'30Verts/ALE27'ID26'30ECR23'GUE/NGL16'NI21'30
35item on the agendapointPráva dieťaťa pri príležitosti 30. výročia Dohovoru o právach dieťaťa
  -Návrhy uzneseníStreda, 20. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPiatok, 22. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPiatok, 22. novembra 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
48item on the agendapointVerejná diskriminácia LGBTI osôb a nenávistné prejavy namierené voči nim vrátane zón bez osôb LGBTI
  -Návrhy uzneseníStreda, 11. decembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 16. decembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 16. decembra 2019, 20:00
33item on the agendapointOpatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
42item on the agendapointKríza Odvolacieho orgánu WTO
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 22. novembra 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 27. novembra 2019, 19:00
Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia