Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 25. listopadu 2019 - Čtvrtek, 28. listopadu 2019 219k
Čtvrtek, 28. listopadu 2019166kVerze: Středa, 27. listopadu 2019, 18:29
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:20   Rozpravy       Řečnická doba
57 pointOchrana lesů a ochránci životního prostředí v EU
Prohlášení Komise
[2019/2939(RSP)]
  pointRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)
54Lhůta -Stav v oblasti svobod v Alžírsku
[2019/2927(RSP)]
RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019
52Lhůta -Kuba, případ Josého Daniela Ferrera
[2019/2929(RSP)]
RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019
53Lhůta -Haiti
[2019/2928(RSP)]
RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019
11:30 - 13:30   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
9 voteNávrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)
38***voteDohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
Doporučení:  Bernd Lange (A9-0038/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
39Lhůta voteDohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení)
Zpráva:  Bernd Lange (A9-0037/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
[2019/0142M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
37Lhůta voteSituace v Bolívii
Návrhy usnesení
[2019/2896(RSP)]
RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019
Rozprava: Středa, 13. listopadu 2019
51Lhůta voteKlimatická a environmentální krize
Návrhy usnesení
[2019/2930(RSP)]
RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019
10Lhůta voteNávrhy usnesení - Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25)
[2019/2712(RSP)]
B9-0174/2019
18Lhůta votePřistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí

Návrhy usnesení
[2019/2855(RSP)]
B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019
58Lhůta voteNedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu
Návrhy usnesení
[2019/2938(RSP)]
RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019
33Lhůta voteOpatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství
Návrhy usnesení
[2019/2895(RSP)]
RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019
42Lhůta voteKrize Odvolacího orgánu WTO
Návrhy usnesení
[2019/2918(RSP)]
B9-0181/2019
19Lhůta voteNávrhy usnesení - Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT
[2019/2832(RSP)]
B9-0175/2019
15:00 - 16:00   Rozpravy       Řečnická doba
55 pointZákaznické linky s číslem 0800
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2937(RSP)]
     
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Komise
Zákaznické linky s číslem 0800
09:00 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)25'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Autor každého návrhu usnesení (článek 144)1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 144)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)5'
Autor (politická skupina)2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
54item on the agendapointStav v oblasti svobod v Alžírsku
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 27. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 27. listopadu 2019, 14:00
52item on the agendapointKuba, případ Josého Daniela Ferrera
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 27. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 27. listopadu 2019, 14:00
53item on the agendapointHaiti
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 27. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 27. listopadu 2019, 14:00
39item on the agendapointDohoda mezi EU a USA o přidělení podílu na celní kvótě pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (usnesení)
Bernd Lange (A9-0037/2019
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 26. listopadu 2019, 13:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
37item on the agendapointSituace v Bolívii
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
51item on the agendapointKlimatická a environmentální krize
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
10item on the agendapointKonference OSN o změně klimatu 2019 (COP25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 20. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPátek, 22. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPátek, 22. listopadu 2019, 14:00
18item on the agendapointPřistoupení EU k Istanbulské úmluvě a další opatření v boji proti genderově podmíněnému násilí
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
58item on the agendapointNedávná opatření Ruské federace proti litevským soudcům, státním zástupcům a vyšetřovatelům zapojeným do vyšetřování tragických událostí ze dne 13. ledna 1991 ve Vilniusu
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
33item on the agendapointOpatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
42item on the agendapointKrize Odvolacího orgánu WTO
  -Návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 26. listopadu 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 27. listopadu 2019, 16:00
19item on the agendapointProbíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi EU a státy AKT
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 20. listopadu 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 25. listopadu 2019, 20:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 22. listopadu 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 25. listopadu 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 26. listopadu 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 27. listopadu 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí