Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 - Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 246k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019169kΈκδοση: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 18:30
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:20   Συζητήσεις
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:20   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
57 pointΠροστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2939(RSP)]
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
54Προθεσμία -Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία
[2019/2927(RSP)]
RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019
52Προθεσμία -Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer
[2019/2929(RSP)]
RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019
53Προθεσμία -Αϊτή
[2019/2928(RSP)]
RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019
11:30 - 13:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
38***voteΣυμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας
Σύσταση:  Bernd Lange (A9-0038/2019)
Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)
[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
39Προθεσμία voteΣυμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα)
Έκθεση:  Bernd Lange (A9-0037/2019)

[2019/0142M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
37Προθεσμία voteΗ κατάσταση στη Βολιβία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2896(RSP)]
RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019
Συζήτηση: Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
51Προθεσμία voteΚλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2930(RSP)]
RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019
10Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25)
[2019/2712(RSP)]
B9-0174/2019
18Προθεσμία voteΗ προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2855(RSP)]
B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019
58Προθεσμία voteΠρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2938(RSP)]
RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019
33Προθεσμία voteΜέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2895(RSP)]
RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019
42Προθεσμία voteΗ κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2918(RSP)]
B9-0181/2019
19Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
[2019/2832(RSP)]
B9-0175/2019
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
55 point800: αριθμός εξυπηρέτησης πελατών
Προφορική ερώτηση - [2019/2937(RSP)]
     
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
Επιτροπή
Αριθμοί εξυπηρέτησης πελατών που ξεκινούν από 0800
09:00 - 11:20   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
"Catch the eye"5'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 144 του Κανονισμού)   (3x2') 6'
Βουλευτές45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Συντάκτης (πολιτική ομάδα)2'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
54item on the agendapointΚατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 14:00
52item on the agendapointΚούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 14:00
53item on the agendapointΑϊτή
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 14:00
39item on the agendapointΣυμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα)
Bernd Lange (A9-0037/2019
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 16:00
37item on the agendapointΗ κατάσταση στη Βολιβία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 16:00
51item on the agendapointΚλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 16:00
10item on the agendapointΔιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, 14:00
18item on the agendapointΗ προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 16:00
58item on the agendapointΠρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 16:00
33item on the agendapointΜέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 16:00
42item on the agendapointΗ κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 16:00
19item on the agendapointΕν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 20:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου