Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 25. november 2019 - Neljapäev, 28. november 2019 212k
Neljapäev, 28. november 2019158kVersioon: Neljapäev, 28. november 2019, 15:52
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:20   Arutelud
11:30 - 13:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:20   Arutelud       Kõneaeg
57 pointMetsa- ja keskkonnakaitsjate kaitse ELis
Komisjoni avaldus
[2019/2939(RSP)]
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)
54Tähtaeg -Vabaduste olukord Alžeerias
[2019/2927(RSP)]
RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019
52Tähtaeg -Kuuba ja Jose Daniel Ferreri juhtum
[2019/2929(RSP)]
RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019
53Tähtaeg -Haiti
[2019/2928(RSP)]
RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019
11:30 - 13:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)
38***voteELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta
Soovitus:  Bernd Lange (A9-0038/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe (mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014)) sõlmimise kohta
[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
39Tähtaeg voteELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (resolutsioon)
Raport:  Bernd Lange (A9-0037/2019)
Report muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõrgekvaliteedilise veiseliha tariifikvoodi osa eraldamist Ameerika Ühendriikidele, millele on osutatud muudetud vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse (2014), sõlmimise kohta
[2019/0142M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
37Tähtaeg voteOlukord Boliivias
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2896(RSP)]
RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019
Arutelu: Kolmapäev, 13. november 2019
51Tähtaeg voteKliima- ja keskkonnaalane hädaolukord
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2930(RSP)]
RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019
10Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - 2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)
[2019/2712(RSP)]
B9-0174/2019
18Tähtaeg voteELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga ja muud meetmed soolise vägivalla vastu võitlemiseks
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2855(RSP)]
B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019
58Tähtaeg voteVenemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes osalesid Vilniuses 13. jaanuaril 1991 toimunud traagiliste sündmuste uurimises
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2938(RSP)]
RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019
33Tähtaeg voteMeetmed selleks, et leevendada mõju, mida avaldab Euroopa põllumajandusele WTO otsus Airbusi vaidluses
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2895(RSP)]
RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019
42Tähtaeg voteWTO apellatsioonikogu kriis
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2918(RSP)]
B9-0181/2019
19Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Käimasolevad läbirääkimised ELi ja AKV riikide vahelise uue partnerluslepingu üle
[2019/2832(RSP)]
B9-0175/2019
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
55 pointKoodiga 0800 algavad klienditeeninduse telefoninumbrid
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2937(RSP)]
     
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
Komisjon
Koodiga 0800 algavad klienditeeninduse telefoninumbrid
09:00 - 11:20   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)25'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 144)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 144)   (3x2') 6'
Parlamendiliikmed45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Koostaja (fraktsioon)2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
54item on the agendapointVabaduste olukord Alžeerias
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 27. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 27. november 2019, 14:00
52item on the agendapointKuuba ja Jose Daniel Ferreri juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 27. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 27. november 2019, 14:00
53item on the agendapointHaiti
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 27. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 27. november 2019, 14:00
39item on the agendapointELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (resolutsioon)
Bernd Lange (A9-0037/2019
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
37item on the agendapointOlukord Boliivias
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
51item on the agendapointKliima- ja keskkonnaalane hädaolukord
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
10item on the agendapoint2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 20. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudReede, 22. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaReede, 22. november 2019, 14:00
18item on the agendapointELi ühinemine Istanbuli konventsiooniga ja muud meetmed soolise vägivalla vastu võitlemiseks
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
58item on the agendapointVenemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes osalesid Vilniuses 13. jaanuaril 1991 toimunud traagiliste sündmuste uurimises
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
33item on the agendapointMeetmed selleks, et leevendada mõju, mida avaldab Euroopa põllumajandusele WTO otsus Airbusi vaidluses
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
42item on the agendapointWTO apellatsioonikogu kriis
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 26. november 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 27. november 2019, 16:00
19item on the agendapointKäimasolevad läbirääkimised ELi ja AKV riikide vahelise uue partnerluslepingu üle
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 20. november 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 25. november 2019, 20:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 22. november 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 25. november 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 26. november 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 27. november 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika