Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 25 listopada 2019 r. - Czwartek, 28 listopada 2019 r. 220k
Czwartek, 28 listopada 2019166kWersja: Środa, 27 listopada 2019, 18:34
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:20   Debaty
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:20   Debaty       Czas wystąpień
57 pointOchrona lasów i obrońcy środowiska w UE
Oświadczenie Komisji
[2019/2939(RSP)]
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
54Termin -Poszanowanie swobód w Algierii
[2019/2927(RSP)]
RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019
52Termin -Kuba, sprawa José Daniela Ferrera
[2019/2929(RSP)]
RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019
53Termin -Haiti
[2019/2928(RSP)]
RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)
38***voteUmowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości
Zalecenie:  Bernd Lange (A9-0038/2019)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
39Termin voteUmowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja)
Sprawozdanie:  Bernd Lange (A9-0037/2019)
Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)
[2019/0142M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
37Termin voteSytuacja w Boliwii
Projekty rezolucji
[2019/2896(RSP)]
RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019
Debata: Środa, 13 listopada 2019
51Termin voteAlarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa
Projekty rezolucji
[2019/2930(RSP)]
RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019
10Termin voteProjekty rezolucji - Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25)
[2019/2712(RSP)]
B9-0174/2019
18Termin votePrzystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć
Projekty rezolucji
[2019/2855(RSP)]
B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019
58Termin votePostępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.
Projekty rezolucji
[2019/2938(RSP)]
RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019
33Termin voteŚrodki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo
Projekty rezolucji
[2019/2895(RSP)]
RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019
42Termin voteKryzys w Organie Apelacyjnym WTO
Projekty rezolucji
[2019/2918(RSP)]
B9-0181/2019
19Termin voteProjekty rezolucji - Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP
[2019/2832(RSP)]
B9-0175/2019
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
55 pointObsługa klienta pod numerem 800
Pytanie ustne - [2019/2937(RSP)]
     
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Komisja
Przepisy dotyczące telekomunikacji
09:00 - 11:20   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Procedura pytań z sali5'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 144 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 144 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autor (grupa polityczna)2'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
54item on the agendapointPoszanowanie swobód w Algierii
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 27 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 27 listopada 2019, 14:00
52item on the agendapointKuba, sprawa José Daniela Ferrera
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 27 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 27 listopada 2019, 14:00
53item on the agendapointHaiti
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 27 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 27 listopada 2019, 14:00
39item on the agendapointUmowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja)
Bernd Lange (A9-0037/2019
  -PoprawkiWtorek, 26 listopada 2019, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
37item on the agendapointSytuacja w Boliwii
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
51item on the agendapointAlarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
10item on the agendapointKonferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 22 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 22 listopada 2019, 14:00
18item on the agendapointPrzystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
58item on the agendapointPostępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r.
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
33item on the agendapointŚrodki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
42item on the agendapointKryzys w Organie Apelacyjnym WTO
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 26 listopada 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 27 listopada 2019, 16:00
19item on the agendapointTrwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 listopada 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 25 listopada 2019, 20:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 22 listopada 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 25 listopada 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 26 listopada 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 27 listopada 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności