Program
ŠtrasburgPondelok, 25. novembra 2019 - Štvrtok, 28. novembra 2019 221k
Štvrtok, 28. novembra 2019167kVerzia: Streda, 27. novembra 2019, 18:35
 Body programu
09:00 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:20   Rozpravy       Rečnícky čas
57 pointOchrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ
Vyhlásenie Komisie
[2019/2939(RSP)]
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)
54Termín -Stav slobôd v Alžírsku
[2019/2927(RSP)]
RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019
52Termín -Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera
[2019/2929(RSP)]
RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019
53Termín -Haiti
[2019/2928(RSP)]
RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)
38***voteDohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa
Odporúčanie:  Bernd Lange (A9-0038/2019)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)
[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
39Termín voteDohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa
Správa:  Bernd Lange (A9-0037/2019)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)
[2019/0142M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
37Termín voteSituácia v Bolívii
Návrhy uznesení
[2019/2896(RSP)]
RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019
Rozprava: Streda, 13. novembra 2019
51Termín voteNaliehavá klimaticko-ekologická situácia
Návrhy uznesení
[2019/2930(RSP)]
RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019
10Termín voteNávrhy uznesení - Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25)
[2019/2712(RSP)]
B9-0174/2019
18Termín votePristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu
Návrhy uznesení
[2019/2855(RSP)]
B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019
58Termín voteNedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse
Návrhy uznesení
[2019/2938(RSP)]
RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019
33Termín voteOpatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo
Návrhy uznesení
[2019/2895(RSP)]
RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019
42Termín voteKríza Odvolacieho orgánu WTO
Návrhy uznesení
[2019/2918(RSP)]
B9-0181/2019
19Termín voteNávrhy uznesení - Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT
[2019/2832(RSP)]
B9-0175/2019
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
55 pointZákaznícka linka 800
Otázka na ústne zodpovedanie - [2019/2937(RSP)]
     
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Komisia
Pravidlá v oblasti telekomunikácií
09:00 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)25'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 144 rokovacieho poriadku)   (3x2') 6'
Poslanci45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Autor (politická skupina)2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
54item on the agendapointStav slobôd v Alžírsku
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 27. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 27. novembra 2019, 14:00
52item on the agendapointKuba, prípad Josého Daniela Ferrera
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 27. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 27. novembra 2019, 14:00
53item on the agendapointHaiti
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 27. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 27. novembra 2019, 14:00
39item on the agendapointDohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa
Bernd Lange (A9-0037/2019
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 26. novembra 2019, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
37item on the agendapointSituácia v Bolívii
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
51item on the agendapointNaliehavá klimaticko-ekologická situácia
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
10item on the agendapointKonferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 20. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPiatok, 22. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPiatok, 22. novembra 2019, 14:00
18item on the agendapointPristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
58item on the agendapointNedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
33item on the agendapointOpatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
42item on the agendapointKríza Odvolacieho orgánu WTO
  -Návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 26. novembra 2019, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 27. novembra 2019, 16:00
19item on the agendapointPrebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 20. novembra 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 25. novembra 2019, 20:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 22. novembra 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 25. novembra 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 26. novembra 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 27. novembra 2019, 19:00
Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia