Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 25 november 2019 - Torsdagen den 28 november 2019 216k
Torsdagen den 28 november 2019163kUtgåva: Onsdagen den 27 november 2019, 18:35
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:20   Debatt
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:20   Debatt       Talartid
57 pointSkydd av skogs- och miljöaktivister i EU
Uttalande av kommissionen
[2019/2939(RSP)]
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
54Tidsfrist -Situationen för friheterna i Algeriet
[2019/2927(RSP)]
RC-B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, B9-0199/2019
52Tidsfrist -Kuba, fallet José Daniel Ferrer
[2019/2929(RSP)]
RC-B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019, B9-0213/2019
53Tidsfrist -Haiti
[2019/2928(RSP)]
RC-B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019, B9-0223/2019
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
38***voteAvtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet
Rekommendation:  Bernd Lange (A9-0038/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet
mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]
Utskottet för internationell handel
39Tidsfrist voteAvtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet
Betänkande:  Bernd Lange (A9-0037/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats
med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)

[2019/0142M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
37Tidsfrist voteSituationen i Bolivia
Resolutionsförslag
[2019/2896(RSP)]
RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019
Debatt: Onsdagen den 13 november 2019
51Tidsfrist voteKlimat- och miljönödläge
Resolutionsförslag
[2019/2930(RSP)]
RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019
10Tidsfrist voteResolutionsförslag - FN:s klimatkonferens 2019 (COP25)
[2019/2712(RSP)]
B9-0174/2019
18Tidsfrist voteEU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld
Resolutionsförslag
[2019/2855(RSP)]
B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019
58Tidsfrist voteDe åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius
Resolutionsförslag
[2019/2938(RSP)]
RC-B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019
33Tidsfrist voteÅtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten
Resolutionsförslag
[2019/2895(RSP)]
RC-B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019
42Tidsfrist voteKrisen avseende WTO:s överprövningsorgan
Resolutionsförslag
[2019/2918(RSP)]
B9-0181/2019
19Tidsfrist voteResolutionsförslag - De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna
[2019/2832(RSP)]
B9-0175/2019
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
55 pointKundtjänstnummer med prefixet 0800
Muntlig fråga - [2019/2937(RSP)]
     
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Group of the European People's Party (Christian Democrats)
Kommissionen
Bestämmelser för telekommunikation
09:00 - 11:20   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 144 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter45'
PPE9'S&D8'Renew6'Verts/ALE5'ID5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI4'
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (politisk grupp)2'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
54item on the agendapointSituationen för friheterna i Algeriet
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 november 2019, 14:00
52item on the agendapointKuba, fallet José Daniel Ferrer
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 november 2019, 14:00
53item on the agendapointHaiti
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 27 november 2019, 14:00
39item on the agendapointAvtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet
Bernd Lange (A9-0037/2019
  -ÄndringsförslagTisdagen den 26 november 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 november 2019, 16:00
37item on the agendapointSituationen i Bolivia
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 november 2019, 16:00
51item on the agendapointKlimat- och miljönödläge
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 november 2019, 16:00
10item on the agendapointFN:s klimatkonferens 2019 (COP25)
(O-000029/2019 - B9-0055/2019) (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 20 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 22 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 22 november 2019, 14:00
18item on the agendapointEU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 november 2019, 16:00
58item on the agendapointDe åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 november 2019, 16:00
33item on the agendapointÅtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 november 2019, 16:00
42item on the agendapointKrisen avseende WTO:s överprövningsorgan
  -ResolutionsförslagMåndagen den 25 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 26 november 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 27 november 2019, 16:00
19item on the agendapointDe pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna
(O-000035/2019 - B9-0057/2019) (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 20 november 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 25 november 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 25 november 2019, 20:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 22 november 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 25 november 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 26 november 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 27 november 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy