Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 152k
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019133kΈκδοση: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 14:23
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
14:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

14:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
2Προθεσμία pointΗ Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2956(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου Ι
14:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
2item on the agendapointΗ Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 20:00
Τελευταία ενημέρωση: 11 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου