Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 - Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 244k
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019170kΈκδοση: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, 10:45
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 12:30   (Απονομή βραβείου Ζαχάρωφ)
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
44 pointΕορτασμός της 10ης επετείου της Συνθήκης της Λισαβόνας και του νομικά δεσμευτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
[2019/2951(RSP)]
Ακολουθεί ένας γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
11 pointΣυμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου 2019
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Απονομή βραβείου Ζαχάρωφ)      
45 pointΑπονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
59 voteΕκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
Ενδεχόμενη δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία
30***IvoteΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020
Έκθεση:  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
10***voteΣυμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της
Σύσταση:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
48Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb
Πρόταση ψηφίσματος
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteΚλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017
Πρόταση απόφασης
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Προθεσμία voteΔημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Συζήτηση: Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
19Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Προθεσμία voteΤο κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Προθεσμία voteΠρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
56 pointΣυμβατότητα ανάμεσα στην ισχύουσα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur και την πρόταση της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 162 του Κανονισμού)
[2019/2976(RSP)]
39Προθεσμία pointΚατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2945(RSP)]
43Προθεσμία pointΗ ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2952(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε προσεχή περίοδο συνόδου
57Προθεσμία pointΚατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2978(RSP)]
65Προθεσμία pointΒίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν
Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2993(RSP)]
64Προθεσμία pointΣτρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2988(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2020
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Πρόεδρος της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)40'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
Βουλευτές254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
40item on the agendapointΔημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:00
19item on the agendapointΔίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:00
46item on the agendapointΤο κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
25item on the agendapointΠρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:00
24item on the agendapointΔιευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΠέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 16:00
39item on the agendapointΚατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 16:00
43item on the agendapointΗ ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
57item on the agendapointΚατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 16:00
65item on the agendapointΒίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 12:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΣάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
64item on the agendapointΣτρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου