Esityslista
StrasbourgMaanantai 16. joulukuuta 2019 - Torstai 19. joulukuuta 2019 210k
Keskiviikko 18. joulukuuta 2019157kVersio: Keskiviikko 18. joulukuuta 2019, 15:39
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 12:30   (Saharov-palkinnon luovuttaminen)
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
44 pointLissabonin sopimuksen ja oikeudellisesti sitovan perusoikeuskirjan 10. vuosipäivä
[2019/2951(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
11 pointEurooppa-neuvoston 12. ja 13. joulukuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Saharov-palkinnon luovuttaminen)      
45 pointSaharov-palkinnon luovuttaminen
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
59 voteOikeusasiamiehen valitseminen
Mahdollisesti toinen ja kolmas äänestyskierros
30***IvoteYMP: rahoituskuri varainhoitovuodesta 2021 alkaen ja pilareiden välinen joustavuus kalenterivuoden 2020 osalta
Mietintö:  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rahoituskurista varainhoitovuodesta 2021 alkaen sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pilareiden välisestä joustavuudesta kalenterivuoden 2020 osalta
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
10***voteEU:n ja Gambian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja
Suositus:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
48Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet, mukaan lukien dimoksistrobiini ja mankotsebi
Päätöslauselmaesitys
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteEuroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) varainhoitovuoden 2017 tilien päättäminen
Ehdotus päätökseksi
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Määräaika voteHlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Keskustelu: Tiistai 26. marraskuuta 2019
19Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Globaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Määräaika voteOikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Määräaika votePölyttäjiä koskeva EU:n aloite
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Terveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
56 pointEU:n ja Mercosurin nykyisen vapaakauppasopimuksen yhteensopivuus Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan komission ehdotuksen kanssa
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)
[2019/2976(RSP)]
39Määräaika pointUiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto)
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2945(RSP)]
43Määräaika pointVenezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2952(RSP)]
Äänestys toimitetaan myöhemmän istuntojakson aikana
57Määräaika pointNicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2978(RSP)]
65Määräaika pointIranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2993(RSP)]
64Määräaika pointEU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2988(RSP)]
Äänestys toimitetaan helmikuussa 2020
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (vastauksineen)20'
Komission puheenjohtaja (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)15'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Neuvosto (vastauksineen)15'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)40'
Komissio (vastauksineen)15'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (5x5') 25'
Jäsenet254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet, mukaan lukien dimoksistrobiini ja mankotsebi
  -TarkistuksetPerjantai 13. joulukuuta 2019, 13:00
40item on the agendapointHlbti-henkilöihin kohdistuva julkinen syrjintä ja vihapuhe, mukaan lukien hlbti-vapaat alueet
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 11. joulukuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 16. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 16. joulukuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 17. joulukuuta 2019, 16:00
19item on the agendapointGlobaalin digitaalitalouden oikeudenmukainen verotus: BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetTorstai 12. joulukuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 16. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 16. joulukuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 17. joulukuuta 2019, 16:00
46item on the agendapointOikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 16. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 17. joulukuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 17. joulukuuta 2019, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 17. joulukuuta 2019, 19:00
25item on the agendapointPölyttäjiä koskeva EU:n aloite
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 11. joulukuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 16. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 16. joulukuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 17. joulukuuta 2019, 16:00
24item on the agendapointTerveys- ja hoitoalan digitalisaatiokehitys
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetTorstai 12. joulukuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 16. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 16. joulukuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 17. joulukuuta 2019, 16:00
39item on the agendapointUiguurien tilanne Kiinassa (ns. China Cables -tietovuoto)
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 16. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 17. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 17. joulukuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 18. joulukuuta 2019, 16:00
43item on the agendapointVenezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi
57item on the agendapointNicaraguan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 16. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 17. joulukuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 17. joulukuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 18. joulukuuta 2019, 16:00
65item on the agendapointIranin viimeaikaisten mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 17. joulukuuta 2019, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 18. joulukuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinLauantai 18. tammikuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 18. joulukuuta 2019, 19:00
64item on the agendapointEU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 10. helmikuuta 2020, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 10. helmikuuta 2020, 20:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 13. joulukuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 16. joulukuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 17. joulukuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 18. joulukuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 18. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö