Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 16 decembrie 2019 - Joi, 19 decembrie 2019 215k
Miercuri, 18 decembrie 2019162kVersiune: Miercuri, 18 decembrie 2019, 15:42
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 12:30   (Acordarea Premiului Saharov)
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
44 pointComemorarea celei de a 10-a aniversări a Tratatului de la Lisabona și a impunerii caracterului juridic obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale
[2019/2951(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
11 pointConcluziile reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Acordarea Premiului Saharov)      
45 pointAcordarea Premiului Saharov
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
59 voteAlegerea Ombudsmanului European
Posibil - al doilea și al treilea tur de scrutin
30***IvotePAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020
Raport  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
10***voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și Protocolul său de punere în aplicare
Recomandare  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Comisia pentru pescuit
48Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv dimoxistrobin și mancozeb
Propunere de rezoluţie
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteÎnchiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2017
Propunere de decizie
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Termen voteDiscriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI”
Propuneri de rezoluție
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Dezbatere: Marţi, 26 noiembrie 2019
19Termen votePropuneri de rezoluție - Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Termen voteStatul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
Propuneri de rezoluție
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Termen voteInițiativa UE privind polenizatorii
Propuneri de rezoluție
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Termen votePropuneri de rezoluție - Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
56 pointCompatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea Comisiei privind un pact ecologic european
Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
[2019/2976(RSP)]
39Termen pointSituația uigurilor din China („China Cables”)
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2945(RSP)]
43Termen pointSituația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2952(RSP)]
Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.
57Termen pointSituația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2978(RSP)]
65Termen pointReprimarea violentă a recentelor proteste în Iran
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2993(RSP)]
64Termen pointO strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2988(RSP)]
Votul va avea loc în februarie 2020
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)20'
Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
„Catch the eye”5'
Deputaţi75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Participanți la dezbaterea tematică4'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)40'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
„Catch the eye”   (5x5') 25'
Deputaţi254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv dimoxistrobin și mancozeb
  -AmendamenteVineri, 13 decembrie 2019, 13:00
40item on the agendapointDiscriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI”
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 11 decembrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 16 decembrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 decembrie 2019, 16:00
19item on the agendapointEchitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieJoi, 12 decembrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 16 decembrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 decembrie 2019, 16:00
46item on the agendapointStatul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 decembrie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 decembrie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 decembrie 2019, 19:00
25item on the agendapointInițiativa UE privind polenizatorii
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 11 decembrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 16 decembrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 decembrie 2019, 16:00
24item on the agendapointModalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieJoi, 12 decembrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 16 decembrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 17 decembrie 2019, 16:00
39item on the agendapointSituația uigurilor din China („China Cables”)
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 decembrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 decembrie 2019, 16:00
43item on the agendapointSituația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
57item on the agendapointSituația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 16 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 17 decembrie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 17 decembrie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 decembrie 2019, 16:00
65item on the agendapointReprimarea violentă a recentelor proteste în Iran
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 17 decembrie 2019, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 18 decembrie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieSâmbătă, 18 ianuarie 2020, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 18 decembrie 2019, 19:00
64item on the agendapointO strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 5 februarie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 10 februarie 2020, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 10 februarie 2020, 20:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 13 decembrie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 16 decembrie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 17 decembrie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 18 decembrie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 18 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate