Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 16. december 2019 - Četrtek, 19. december 2019 212k
Sreda, 18. december 2019162kRazličica: Sreda, 18. december 2019, 18:09
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 12:30   (Podelitev nagrade Saharova)
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
44 pointDeseta obletnica Lizbonske pogodbe in pravno zavezujoče Listine o temeljnih pravicah
[2019/2951(RSP)]
Sledi en krog govornikov iz političnih skupin
11 pointSklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 12. in 13. decembra 2019
Izjavi Evropskega sveta in Komisije
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Podelitev nagrade Saharova)      
45 pointPodelitev nagrade Saharova
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
59 voteIzvolitev varuha človekovih pravic
Morda drugo in tretje glasovanje
30***IvoteSKP: Finančna disciplina od proračunskega leta 2021 naprej in prožnost med stebroma za koledarsko leto 2020
Poročilo:  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
10***voteSporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Gambijo ter njegov protokol o izvajanju
Priporočilo:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Odbor za ribištvo
48Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in mankozebom
Predlog resolucije
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteZaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017
Predlog sklepa
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Rok voteJavno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“
Predlogi resolucij
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Razprava: Torek, 26. november 2019
19Rok votePredlogi resolucij - Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Rok votePravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie
Predlogi resolucij
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Rok votePobuda EU za opraševalce
Predlogi resolucij
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Rok votePredlogi resolucij - Omogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
56 pointSkladnost sedanjega prostotrgovinskega sporazuma med EU in Merkosurjem ter predloga Komisije za evropski zeleni dogovor
Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)
[2019/2976(RSP)]
39Rok pointPoložaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti)
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2945(RSP)]
43Rok pointHumanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza
[2019/2952(RSP)]
Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj
57Rok pointStanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2978(RSP)]
65Rok pointNasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu
Izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2993(RSP)]
64Rok pointStrategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2988(RSP)]
Glasovanje bo februarja 2020
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori)20'
Predsednica Komisije (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Govornik za tematsko razpravo4'
Svet (vključno z odgovori)15'
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori)40'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Postopek pritegnitve pozornosti   (5x5') 25'
Poslanci254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in mankozebom
  -Predlogi spremembPetek, 13. december 2019, 13:00
40item on the agendapointJavno diskriminiranje oseb LGBTI in sovražni govor proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“
  -Predlogi resolucijSreda, 11. december 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 17. december 2019, 16:00
19item on the agendapointPoštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -Predlogi resolucijČetrtek, 12. december 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 17. december 2019, 16:00
46item on the agendapointPravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 17. december 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 17. december 2019, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 17. december 2019, 19:00
25item on the agendapointPobuda EU za opraševalce
  -Predlogi resolucijSreda, 11. december 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 17. december 2019, 16:00
24item on the agendapointOmogočanje digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -Predlogi resolucijČetrtek, 12. december 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 17. december 2019, 16:00
39item on the agendapointPoložaj Ujgurov na Kitajskem (kitajski dokumenti)
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 17. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 17. december 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. december 2019, 16:00
43item on the agendapointHumanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza
57item on the agendapointStanje na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 16. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 17. december 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 17. december 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. december 2019, 16:00
65item on the agendapointNasilno zatrtje nedavnih protestov v Iranu
  -Predlogi resolucijTorek, 17. december 2019, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 18. december 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSobota, 18. januar 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 18. december 2019, 19:00
64item on the agendapointStrategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu
  -Predlogi resolucijSreda, 5. februar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 10. februar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 10. februar 2020, 20:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 13. december 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 16. december 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 17. december 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 18. december 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 18. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov