Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 16 december 2019 - Torsdagen den 19 december 2019 213k
Onsdagen den 18 december 2019164kUtgåva: Onsdagen den 18 december 2019, 15:43
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 12:30   (Utdelning av Sacharovpriset)
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
44 pointHögtidlighållande av tioårsdagen för Lissabonfördraget och den rättsligt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna
[2019/2951(RSP)]
Följda av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
11 pointSlutsatser från Europeiska rådets möte den 12-13 december
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2019/2723(RSP)]
12:00 - 12:30   (Utdelning av Sacharovpriset)      
45 pointUtdelning av Sacharovpriset
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
59 voteVal av Europeiska ombudsmannen
Eventuellt: en andra och en tredje valomgång
30***IvoteDen gemensamma jordbrukspolitiken: Finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och när det gäller flexibilitet mellan pelarna för kalenderåret 2020
Betänkande:  Norbert Lins (A9-0042/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020
[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
10***votePartnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll
Rekommendation:  Carmen Avram (A9-0026/2019)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och om protokollet om genomförandet av det partnerskapsavtalet
[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]
Fiskeriutskottet
48Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb
Resolutionsförslag
[2019/2925(RSP)]
B9-0230/2019
21 voteAvslutning av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2017
Förslag till beslut
[2019/2909(RSP)]
B9-0235/2019
40Tidsfrist voteAllmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner”
Resolutionsförslag
[2019/2933(RSP)]
B9-0234/2019
Debatt: Tisdagen den 26 november 2019
19Tidsfrist voteResolutionsförslag - Rättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0
[2019/2901(RSP)]
B9-0238/2019
46Tidsfrist voteRättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia
Resolutionsförslag
[2019/2954(RSP)]
B9-0240/2019
25Tidsfrist voteEU-initiativet för pollinerande insekter
Resolutionsförslag
[2019/2803(RSP)]
B9-0233/2019
24Tidsfrist voteResolutionsförslag - Möjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg
[2019/2804(RSP)]
B9-0239/2019
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
56 pointFörenligheten mellan det nuvarande frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur och kommissionens förslag om en europeisk grön giv
Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen)
[2019/2976(RSP)]
39Tidsfrist pointSituationen för uigurerna i Kina ("China Cables")
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2945(RSP)]
43Tidsfrist pointDen humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2952(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum vid en senare sammanträdesperiod.
57Tidsfrist pointSituationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2978(RSP)]
65Tidsfrist pointVåldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2993(RSP)]
64Tidsfrist pointEn EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2988(RSP)]
Omröstningen kommer att hållas i februari.
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)20'
Kommissionens ordförande (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter75'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'30
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)15'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)40'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ögonkontaktsförfarandet   (5x5') 25'
Ledamöter254'
PPE60'S&D51'Renew36'30Verts/ALE25'30ID25'ECR21'30GUE/NGL15'NI20'
48item on the agendapointInvändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, däribland dimoxistrobin och mankozeb
  -ÄndringsförslagFredagen den 13 december 2019, 13:00
40item on the agendapointAllmän diskriminering och hatpropaganda som drabbar hbti-personer samt ”hbti-fria zoner”
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 11 december 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 december 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 december 2019, 16:00
19item on the agendapointRättvis beskattning i en digitaliserad och globaliserad ekonomi. BEPS 2.0
(O-000040/2019 - B9-0060/2019) 
  -ResolutionsförslagTorsdagen den 12 december 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 december 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 december 2019, 16:00
46item on the agendapointRättsstatssituationen i Malta efter de senaste avslöjandena kring mordet på Daphne Caruana Galizia
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 december 2019, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 december 2019, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 december 2019, 19:00
25item on the agendapointEU-initiativet för pollinerande insekter
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 11 december 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 december 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 december 2019, 16:00
24item on the agendapointMöjliggörande av digital omvandling av vård och omsorg
(O-000042/2019 - B9-0062/2019) 
  -ResolutionsförslagTorsdagen den 12 december 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 16 december 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 17 december 2019, 16:00
39item on the agendapointSituationen för uigurerna i Kina ("China Cables")
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 december 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 december 2019, 16:00
43item on the agendapointDen humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen
57item on the agendapointSituationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua
  -ResolutionsförslagMåndagen den 16 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 december 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 17 december 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 december 2019, 16:00
65item on the agendapointVåldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran
  -ResolutionsförslagTisdagen den 17 december 2019, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 18 december 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionLördagen den 18 januari 2020, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 18 december 2019, 19:00
64item on the agendapointEn EU-strategi för ett slut på kvinnlig könsstympning runt om i världen
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 5 februari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 februari 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 februari 2020, 20:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 13 december 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 16 december 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 17 december 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 18 december 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 18 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy