Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 13 януари 2020 г. - Четвъртък, 16 януари 2020 г. 226k
Четвъртък, 16 януари 2020158kВерсия: Cряда, 15 януари 2020, 16:06
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
15Срок pointИнституции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация
Въпрос с искане за устен отговор - [2019/2950(RSP)]
     
Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия
Институции и органи в рамките на икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
60Срок -Бурунди, и по-специално свободата на словото
[2020/2502(RSP)]
RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020
62Срок -Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения
[2020/2503(RSP)]
RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
21 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
63Срок voteПоложението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат")
Предложения за резолюции
[2020/2507(RSP)]
RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020
71Срок voteТекущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария
Предложение за резолюция
[2020/2513(RSP)]
B9-0032/2020
14Срок voteCOP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г.
Предложение за резолюция
[2019/2824(RSP)]
B9-0035/2020
32Срок voteДейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.
Доклад:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2018 г.
[2019/2134(INI)]
Комисия по петиции
15Срок voteПредложения за резолюции - Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация
[2019/2950(RSP)]
B9-0047/2020
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
59 pointНезаконни предмети, създадени чрез триизмерен печат
Въпрос с искане за устен отговор - [2019/2964(RSP)]
     
Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Комисия по правни въпроси
Комисия
(Незаконни) предмети, създадени чрез триизмерен печат
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Автор (комисия)5'
Комисия (включително отговорите)15'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 144 от Правилника за дейността)   (2x2') 4'
Членове на ЕП89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
15item on the agendapointИнституции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация
(O-000048/2019 - B9-0001/20) 
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 13 януари 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 14 януари 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 14 януари 2020, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 15 януари 2020, 16:00
60item on the agendapointБурунди, и по-специално свободата на словото
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 13 януари 2020, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 15 януари 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 15 януари 2020, 14:00
62item on the agendapointНигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения
  -Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Понеделник, 13 януари 2020, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 15 януари 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 15 януари 2020, 14:00
63item on the agendapointПоложението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат")
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 13 януари 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 14 януари 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 14 януари 2020, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 15 януари 2020, 16:00
71item on the agendapointТекущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария
  -Предложение за резолюцияПонеделник, 13 януари 2020, 19:00
  -Изменения към предложението за резолюцияВтoрник, 14 януари 2020, 19:00
14item on the agendapointCOP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г.
  -Предложение за резолюцияЧетвъртък, 9 януари 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 13 януари 2020, 19:00
32item on the agendapointДейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -ИзмененияCряда, 8 януари 2020, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 10 януари 2020, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 13 януари 2020, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 14 януари 2020, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 15 януари 2020, 19:00
Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност