Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 233k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020157kΈκδοση: Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 16:07
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
15Προθεσμία pointΘεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία
Προφορική ερώτηση - [2019/2950(RSP)]
     
Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή
Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
60Προθεσμία -Μπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης
[2020/2502(RSP)]
RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020
62Προθεσμία -Νιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις
[2020/2503(RSP)]
RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
21 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού)
63Προθεσμία voteΗ κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)
Προτάσεις ψηφίσματος
[2020/2507(RSP)]
RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020
71Προθεσμία voteΕν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία
Πρόταση ψηφίσματος
[2020/2513(RSP)]
B9-0032/2020
14Προθεσμία vote15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020)
Πρόταση ψηφίσματος
[2019/2824(RSP)]
B9-0035/2020
32Προθεσμία voteΔραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018
Έκθεση:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018
[2019/2134(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
15Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία
[2019/2950(RSP)]
B9-0047/2020
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
59 pointΠαράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση
Προφορική ερώτηση - [2019/2964(RSP)]
     
Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Επιτροπή
Παράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
"Catch the eye"5'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 144 του Κανονισμού)   (2x2') 4'
Βουλευτές89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
15item on the agendapointΘεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία
(O-000048/2019 - B9-0001/20) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 16:00
60item on the agendapointΜπουρούντι, και ιδίως η ελευθερία της έκφρασης
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 14:00
62item on the agendapointΝιγηρία, και ιδίως οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 144 του Κανονισμού)Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 14:00
63item on the agendapointΗ κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου προέδρου και νέου προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης (κοινοβουλευτικό πραξικόπημα)
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 16:00
71item on the agendapointΕν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία
  -Πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 19:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΤρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, 19:00
14item on the agendapoint15η σύνοδος της Διάσκεψης των μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (Kunming 2020)
  -Πρόταση ψηφίσματοςΠέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 19:00
32item on the agendapointΔραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου