Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 13. jaanuar 2020 - Neljapäev, 16. jaanuar 2020 202k
Neljapäev, 16. jaanuar 2020151kVersioon: Kolmapäev, 15. jaanuar 2020, 16:07
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
15Tähtaeg pointMajandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2950(RSP)]
     
Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Majandus- ja rahanduskomisjon
Komisjon
Majandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)
60Tähtaeg -Burundi, eelkõige väljendusvabadus
[2020/2502(RSP)]
RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020
62Tähtaeg -Nigeeria, eelkõige hiljutised terrorirünnakud
[2020/2503(RSP)]
RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
21 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)
63Tähtaeg voteOlukord Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre)
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2507(RSP)]
RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020
71Tähtaeg voteELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga
Resolutsiooni ettepanek
[2020/2513(RSP)]
B9-0032/2020
14Tähtaeg voteBioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020)
Resolutsiooni ettepanek
[2019/2824(RSP)]
B9-0035/2020
32Tähtaeg voteEuroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal
Raport:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Raport Euroopa Ombudsmani 2018. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta
[2019/2134(INI)]
Petitsioonikomisjon
15Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Majandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist
[2019/2950(RSP)]
B9-0047/2020
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
59 point3D-prinditud ebaseaduslikud esemed
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2964(RSP)]
     
Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Õiguskomisjon
Komisjon
3D-prinditud (ebaseaduslikud) esemed
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Koostaja (komisjon)5'
Komisjon (koos vastustega)15'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 144)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 144)   (2x2') 4'
Parlamendiliikmed89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
15item on the agendapointMajandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist
(O-000048/2019 - B9-0001/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 13. jaanuar 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 14. jaanuar 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 14. jaanuar 2020, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. jaanuar 2020, 16:00
60item on the agendapointBurundi, eelkõige väljendusvabadus
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 13. jaanuar 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 15. jaanuar 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 15. jaanuar 2020, 14:00
62item on the agendapointNigeeria, eelkõige hiljutised terrorirünnakud
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 13. jaanuar 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 15. jaanuar 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 15. jaanuar 2020, 14:00
63item on the agendapointOlukord Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre)
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 13. jaanuar 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 14. jaanuar 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 14. jaanuar 2020, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 15. jaanuar 2020, 16:00
71item on the agendapointELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga
  -Resolutsiooni ettepanekEsmaspäev, 13. jaanuar 2020, 19:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudTeisipäev, 14. jaanuar 2020, 19:00
14item on the agendapointBioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020)
  -Resolutsiooni ettepanekNeljapäev, 9. jaanuar 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 13. jaanuar 2020, 19:00
32item on the agendapointEuroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 8. jaanuar 2020, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 10. jaanuar 2020, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 13. jaanuar 2020, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 14. jaanuar 2020, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 15. jaanuar 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika