Program
ŠtrasburgPondelok, 13. januára 2020 - Štvrtok, 16. januára 2020 213k
Štvrtok, 16. januára 2020160kVerzia: Streda, 15. januára 2020, 16:10
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
15Termín pointInštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby
Otázka na ústne zodpovedanie - [2019/2950(RSP)]
     
Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Výbor pre hospodárske a menové veci
Komisia
Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144)
60Termín -Burundi, najmä sloboda prejavu
[2020/2502(RSP)]
RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020
62Termín -Nigéria, najmä nedávne teroristické útoky
[2020/2503(RSP)]
RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
21 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)
63Termín voteSituácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)
Návrhy uznesení
[2020/2507(RSP)]
RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020
71Termín votePrebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska a Maďarska
Návrh uznesenia
[2020/2513(RSP)]
B9-0032/2020
14Termín voteCOP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020)
Návrh uznesenia
[2019/2824(RSP)]
B9-0035/2020
32Termín voteČinnosť európskej ombudsmanky v roku 2018
Správa:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Správa o činnosti európskej ombudsmanky – výročná správa za rok 2018
[2019/2134(INI)]
Výbor pre petície
15Termín voteNávrhy uznesení - Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby
[2019/2950(RSP)]
B9-0047/2020
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
59 pointNepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou
Otázka na ústne zodpovedanie - [2019/2964(RSP)]
     
Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Výbor pre právne veci
Komisia
Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Autor (výbor)5'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 144 rokovacieho poriadku)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 144 rokovacieho poriadku)   (2x2') 4'
Poslanci89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Autor (výbor)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
15item on the agendapointInštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby
(O-000048/2019 - B9-0001/20) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 13. januára 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 14. januára 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 14. januára 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 15. januára 2020, 16:00
60item on the agendapointBurundi, najmä sloboda prejavu
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 13. januára 2020, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. januára 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. januára 2020, 14:00
62item on the agendapointNigéria, najmä nedávne teroristické útoky
  -Návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Pondelok, 13. januára 2020, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. januára 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. januára 2020, 14:00
63item on the agendapointSituácia vo Venezuele po nezákonnom zvolení nového predsedu a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)
  -Návrhy uzneseníPondelok, 13. januára 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníUtorok, 14. januára 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníUtorok, 14. januára 2020, 20:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 15. januára 2020, 16:00
71item on the agendapointPrebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ týkajúce sa Poľska a Maďarska
  -Návrh uzneseniaPondelok, 13. januára 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Utorok, 14. januára 2020, 19:00
14item on the agendapointCOP15 Dohovoru o biologickej diverzite (DBD) - Kunming (2020)
  -Návrh uzneseniaŠtvrtok, 9. januára 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 13. januára 2020, 19:00
32item on the agendapointČinnosť európskej ombudsmanky v roku 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 8. januára 2020, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 10. januára 2020, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 13. januára 2020, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 14. januára 2020, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144 rokovacieho poriadku)Streda, 15. januára 2020, 19:00
Posledná úprava: 15. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia