Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 13. januar 2020 - Četrtek, 16. januar 2020 204k
Četrtek, 16. januar 2020153kRazličica: Sreda, 15. januar 2020, 16:10
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
15Rok pointInstitucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah
Vprašanje za ustni odgovor - [2019/2950(RSP)]
     
Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Komisija
Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
60Rok -Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev
[2020/2502(RSP)]
RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020
62Rok -Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi
[2020/2503(RSP)]
RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
21 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
63Rok voteRazmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar)
Predlogi resolucij
[2020/2507(RSP)]
RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020
71Rok votePotekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske
Predlog resolucije
[2020/2513(RSP)]
B9-0032/2020
14Rok voteKonferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020)
Predlog resolucije
[2019/2824(RSP)]
B9-0035/2020
32Rok voteDejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
Poročilo:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2018
[2019/2134(INI)]
Odbor za peticije
15Rok votePredlogi resolucij - Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah
[2019/2950(RSP)]
B9-0047/2020
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
59 pointProtizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti
Vprašanje za ustni odgovor - [2019/2964(RSP)]
     
Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Odbor za pravne zadeve
Komisija
Protizakonito tridimenzionalno natisnjeni predmeti
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Avtor (odbor)5'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 144 Poslovnika)1'
Postopek pritegnitve pozornosti (člen 144 Poslovnika)   (2x2') 4'
Poslanci89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)5'
Avtor (odbor)5'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
15item on the agendapointInstitucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve na javnih funkcijah
(O-000048/2019 - B9-0001/20) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 14. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 14. januar 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 15. januar 2020, 16:00
60item on the agendapointBurundi, zlasti primer zaprtih novinarjev
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 13. januar 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 15. januar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 15. januar 2020, 14:00
62item on the agendapointNigerija, zlasti nedavni teroristični napadi
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 13. januar 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 15. januar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 15. januar 2020, 14:00
63item on the agendapointRazmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega predsedstva nacionalne skupščine (parlamentarni državni udar)
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 14. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 14. januar 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 15. januar 2020, 16:00
71item on the agendapointPotekajoče predstavitve v skladu s členom 7(1) PEU, primera Poljske in Madžarske
  -Predlog resolucijePonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijeTorek, 14. januar 2020, 19:00
14item on the agendapointKonferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020)
  -Predlog resolucijeČetrtek, 9. januar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
32item on the agendapointDejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -Predlogi spremembSreda, 8. januar 2020, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 10. januar 2020, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 13. januar 2020, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 14. januar 2020, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 15. januar 2020, 19:00
Zadnja posodobitev: 15. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov