Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 13 januari 2020 - Torsdagen den 16 januari 2020 205k
Torsdagen den 16 januari 2020155kUtgåva: Onsdagen den 15 januari 2020, 16:11
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
15Tidsfrist pointInstitutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst
Muntlig fråga - [2019/2950(RSP)]
     
Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Kommissionen
Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
60Tidsfrist -Burundi, särskilt yttrandefriheten
[2020/2502(RSP)]
RC-B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-0066/2020
62Tidsfrist -Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker
[2020/2503(RSP)]
RC-B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
21 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
63Tidsfrist voteSituationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp)
Resolutionsförslag
[2020/2507(RSP)]
RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020
71Tidsfrist votePågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern
Resolutionsförslag
[2020/2513(RSP)]
B9-0032/2020
14Tidsfrist voteCOP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020)
Resolutionsförslag
[2019/2824(RSP)]
B9-0035/2020
32Tidsfrist voteEuropeiska ombudsmannens verksamhet 2018
Betänkande:  Peter Jahr (A9-0032/2019)
Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018
[2019/2134(INI)]
Utskottet för framställningar
15Tidsfrist voteResolutionsförslag - Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst
[2019/2950(RSP)]
B9-0047/2020
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
59 pointOlagliga föremål som framställts med 3D-skrivare
Muntlig fråga - [2019/2964(RSP)]
     
Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Utskottet för rättsliga frågor
Kommissionen
Olagliga föremål som framställts med 3D-skrivare
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Frågeställare (utskott)5'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 144 i arbetsordningen)   (2x2') 4'
Ledamöter89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'Renew4'Verts/ALE3'30ID3'30ECR3'GUE/NGL3'NI3'
15item on the agendapointInstitutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst
(O-000048/2019 - B9-0001/20) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 13 januari 2020, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2020, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 15 januari 2020, 16:00
60item on the agendapointBurundi, särskilt yttrandefriheten
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 13 januari 2020, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 15 januari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 15 januari 2020, 14:00
62item on the agendapointNigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 13 januari 2020, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 15 januari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 15 januari 2020, 14:00
63item on the agendapointSituationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp)
  -ResolutionsförslagMåndagen den 13 januari 2020, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 14 januari 2020, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 15 januari 2020, 16:00
71item on the agendapointPågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern
  -ResolutionsförslagMåndagen den 13 januari 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetTisdagen den 14 januari 2020, 19:00
14item on the agendapointCOP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020)
  -ResolutionsförslagTorsdagen den 9 januari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till resolutionsförslagetMåndagen den 13 januari 2020, 19:00
32item on the agendapointEuropeiska ombudsmannens verksamhet 2018
Peter Jahr (A9-0032/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 8 januari 2020, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 10 januari 2020, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 13 januari 2020, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 14 januari 2020, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 15 januari 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 15 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy