Дневен ред
БрюкселСряда, 29 януари 2020 г. - Четвъртък, 30 януари 2020 г. 191k
Cряда, 29 януари 2020156kВерсия: Cряда, 29 януари 2020, 17:51
 Точки от дневния ред
15:00 - 18:00   Възпоменание и разисквания
18:00 - 18:15   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)
18:15 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)
 Време за изказвания
 Срокове

15:00 - 18:00   Възпоменание и разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията
4 pointМеждународен ден в памет на жертвите на Холокоста – 75-а годишнина от освобождаването на Аушвиц
[2019/2966(RSP)]
14  pointРед на работа
6***pointСпоразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
Препоръка:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Комисия по конституционни въпроси
18:00 - 18:15   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)      
6***voteСпоразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
Препоръка:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Комисия по конституционни въпроси
18:15 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)       Време за изказвания
28 pointВъзникването на огнище и разпространение на нов коронавирус
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2511(RSP)]
13 pointПравата на коренното население
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/3015(RSP)]
16Срок pointИзменението от 2019 г. на закона за индийското гражданство
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2020/2519(RSP)]
Гласуването ще бъде проведено по време на втората месечна сесия през март
15 pointИзвънредното хуманитарно положение на гръцките острови, особено на децата: гарантиране на закрила, преместване и събиране на семейството
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2520(RSP)]
17 pointСтратегията на ЕС за мобилност и транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това
Изявление на Комисията
[2020/2518(RSP)]
2  pointЕдноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
15:00 - 18:00   Възпоменание и разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)5'
Докладчици6'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI5'
18:15 - 24:00   Разисквания (в края на гласуванията)     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)30'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (5x5') 25'
Членове на ЕП135'
PPE31'S&D26'30Renew19'Verts/ALE13'30ID13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI10'30
16item on the agendapointИзменението от 2019 г. на закона за индийското гражданство
  -Предложения за резолюцииCряда, 25 март 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 30 март 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 30 март 2020, 20:00
Последно осъвременяване: 29 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност