Dagsorden
BruxellesOnsdag den 29. januar 2020 - Torsdag den 30. januar 2020 186k
Onsdag den 29. januar 2020157kUdgave: Onsdag den 29. januar 2020, 17:52
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 18:00   Mindehøjtidelighed og debat
18:00 - 18:15   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)
18:15 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)
 Taletid
 Frister

15:00 - 18:00   Mindehøjtidelighed og debat       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen
4 pointDen internationale mindedag for holocaust - 75-året for befrielsen af Auschwitz
[2019/2966(RSP)]
14  pointTilrettelæggelse af arbejdet
6***pointAftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab
Henstilling:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab
[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
18:00 - 18:15   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)      
6***voteAftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab
Henstilling:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab
[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
18:15 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)       Taletid
28 pointUdbrud af coronavirus
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2511(RSP)]
13 pointOprindelige folks rettigheder
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/3015(RSP)]
16Frist pointÆndring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2020/2519(RSP)]
Afstemningen finder sted i marts II
15 pointPresserende humanitær situation for migrantbørn på græske øer - sikring af beskyttelse, omfordeling og familiesammenføring
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2520(RSP)]
17 pointEU-strategi for bæredygtig mobilitet og transport: foranstaltninger, der er nødvendige inden 2030 og derefter
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2518(RSP)]
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)
15:00 - 18:00   Mindehøjtidelighed og debat     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)5'
Ordførere6'
Catch-the-eye5'
Medlemmer60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI5'
18:15 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)30'
Catch-the-eye   (5x5') 25'
Medlemmer135'
PPE31'S&D26'30Renew19'Verts/ALE13'30ID13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI10'30
16item on the agendapointÆndring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019
  -Forslag til beslutningOnsdag den 25. marts 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 30. marts 2020, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 30. marts 2020, 20:00
Seneste opdatering: 29. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik