Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2020 m. sausio 29 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 30 d. 183k
Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.156kVersija: Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d., 17:53
 Darbotvarkės klausimai
15:00 - 18:00   Paminėjimas ir diskusijos
18:00 - 18:15   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)
18:15 - 24:00   Diskusijos (po balsavimo)
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

15:00 - 18:00   Paminėjimas ir diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas
4 pointTarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. 75-osios Aušvico išlaisvinimo metinės
[2019/2966(RSP)]
14  pointDarbotvarkė
6***pointSusitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos
Rekomendacija:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projekto
[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Konstitucinių reikalų komitetas
18:00 - 18:15   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)      
6***voteSusitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos
Rekomendacija:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projekto
[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Konstitucinių reikalų komitetas
18:15 - 24:00   Diskusijos (po balsavimo)       Kalbėjimo laikas
28 pointKoronaviruso protrūkis
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2511(RSP)]
13 pointČiabuvių tautų teisės
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas
[2019/3015(RSP)]
16Galutinis terminas point2019 m. iš dalies pakeistas Indijos pilietybės įstatymas
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareiškimas
[2020/2519(RSP)]
Balsavimas vyks per kovo mėn. II sesiją
15 pointEkstremali migrantų, ypač vaikų, humanitarinė padėtis Graikijos salose. Apsaugos, perkėlimo ir šeimos susijungimo užtikrinimas
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2520(RSP)]
17 pointES tvaraus judumo ir transporto strategija: priemonės, kurių reikia imtis iki 2030 m. ir vėliau
Komisijos pareiškimas
[2020/2518(RSP)]
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)
15:00 - 18:00   Paminėjimas ir diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Pranešėjai6'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI5'
18:15 - 24:00   Diskusijos (po balsavimo)     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Procedūra „prašau žodžio“   (5x5') 25'
Parlamento nariai135'
PPE31'S&D26'30Renew19'Verts/ALE13'30ID13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI10'30
16item on the agendapoint2019 m. iš dalies pakeistas Indijos pilietybės įstatymas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. kovo 25 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. kovo 30 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. kovo 30 d., 20:00
Atnaujinta: 2020 m. sausio 29 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika