Program
BruselStreda, 29. januára 2020 - Štvrtok, 30. januára 2020 187k
Streda, 29. januára 2020161kVerzia: Streda, 29. januára 2020, 17:54
 Body programu
15:00 - 18:00   Pripomenutie si a rozprava
18:00 - 18:15   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)
18:15 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)
 Rečnícky čas
 Lehoty

15:00 - 18:00   Pripomenutie si a rozprava       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie zasadnutia
4 pointMedzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – 75. výročie oslobodenia Osvienčimu
[2019/2966(RSP)]
14  pointProgram schôdze
6***pointDohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
Odporúčanie:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Odporúčanie v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Výbor pre ústavné veci
18:00 - 18:15   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)      
6***voteDohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
Odporúčanie:  Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)
Odporúčanie v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]
Výbor pre ústavné veci
18:15 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)       Rečnícky čas
28 pointPrepuknutie epidémie spôsobenej koronavírusom
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2511(RSP)]
13 pointPráva pôvodného obyvateľstva
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/3015(RSP)]
16Termín point(Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2020/2519(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční počas druhej marcovej schôdze
15 pointNaliehavá humanitárna situácia na gréckych ostrovoch, najmä situácia detí – zaistenie ochrany, premiestnenia a zlúčenia rodiny
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2520(RSP)]
17 pointStratégia EÚ v oblasti udržateľnej mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a neskôr
Vyhlásenie Komisie
[2020/2518(RSP)]
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)
15:00 - 18:00   Pripomenutie si a rozprava     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Spravodajcovia6'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI5'
18:15 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)20'
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)30'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (5x5') 25'
Poslanci135'
PPE31'S&D26'30Renew19'Verts/ALE13'30ID13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI10'30
16item on the agendapoint(Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019
  -Návrhy uzneseníStreda, 25. marca 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 30. marca 2020, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 30. marca 2020, 20:00
Posledná úprava: 29. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia