Porządek obrad
BrukselaŚroda, 29 stycznia 2020 r. - Czwartek, 30 stycznia 2020 r. 186k
Czwartek, 30 stycznia 2020163kWersja: Środa, 29 stycznia 2020, 17:53
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:20   Debaty
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:20   Debaty       Czas wystąpień
5 pointProgram prac Komisji na 2020 r.
Oświadczenie Komisji
[2019/2965(RSP)]
29 pointReakcja UE wobec zniszczeń wywołanych powodziami w Hiszpanii
Oświadczenie Komisji
[2020/2537(RSP)]
11:30 - 13:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
21Termin voteKalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2021
[2020/2508(RSO)]
20Termin voteKalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2022
[2020/2509(RSO)]
10Termin voteWeryfikacja mandatów
Sprawozdanie:  Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)
Sprawozdanie w sprawie weryfikacji mandatów
[2019/2180(REG)]
Komisja Prawna
26*voteMianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0009/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
25*voteMianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0011/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
24*voteMianowanie wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0010/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
23*voteMianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
Sprawozdanie:  Irene Tinagli (A9-0008/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
22Termin voteSprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin - ditlenek tytanu
Projekt rezolucji
[2019/2843(DEA)]
B9-0071/2020
8Termin voteUniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych
Projekty rezolucji
[2019/2983(RSP)]
RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020
Debata: Poniedziałek, 13 stycznia 2020
7Termin voteZróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć
Projekty rezolucji
[2019/2870(RSP)]
B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020
Debata: Poniedziałek, 13 stycznia 2020
09:00 - 11:20   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie74'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'
21item on the agendapointKalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2021
  -PoprawkiWtorek, 28 stycznia 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie imienneŚroda, 29 stycznia 2020, 16:00
20item on the agendapointKalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2022
  -PoprawkiWtorek, 28 stycznia 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie imienneŚroda, 29 stycznia 2020, 16:00
10item on the agendapointWeryfikacja mandatów
Lucy Nethsingha (A9-0015/2020
  -PoprawkiŚroda, 29 stycznia 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 29 stycznia 2020, 21:00
22item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin - ditlenek tytanu
  -PoprawkiPoniedziałek, 27 stycznia 2020, 13:00
8item on the agendapointUniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych
  -Projekty rezolucjiŚroda, 22 stycznia 2020, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 27 stycznia 2020, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 27 stycznia 2020, 14:00
7item on the agendapointZróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć
  -Projekty rezolucjiŚroda, 22 stycznia 2020, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 27 stycznia 2020, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 27 stycznia 2020, 14:00
Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności