Program
BruselStreda, 29. januára 2020 - Štvrtok, 30. januára 2020 187k
Štvrtok, 30. januára 2020160kVerzia: Streda, 29. januára 2020, 17:54
 Body programu
09:00 - 11:20   Rozpravy
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:20   Rozpravy       Rečnícky čas
5 pointPracovný program Komisie na rok 2020
Vyhlásenie Komisie
[2019/2965(RSP)]
29 pointReakcia EÚ na spúšť po povodniach v Španielsku
Vyhlásenie Komisie
[2020/2537(RSP)]
11:30 - 13:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
21Termín voteKalendár plenárnych schôdzí Parlamentu – 2021
[2020/2508(RSO)]
20Termín voteKalendár plenárnych schôdzí Parlamentu – 2022
[2020/2509(RSO)]
10Termín votePreskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
Správa:  Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)
Správa o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca
[2019/2180(REG)]
Výbor pre právne veci
26*voteVymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
Správa:  Irene Tinagli (A9-0009/2020)
Správa o návrhu na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
25*voteVymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
Správa:  Irene Tinagli (A9-0011/2020)
Správa o návrhu na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
24*voteVymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
Správa:  Irene Tinagli (A9-0010/2020)
Správa o návrhu na vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
23*voteVymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Správa:  Irene Tinagli (A9-0008/2020)
Správa o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
22Termín voteNámietka podľa článku 111 ods. 3: Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí – oxid titaničitý
Návrh uznesenia
[2019/2843(DEA)]
B9-0071/2020
8Termín voteUniverzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia
Návrhy uznesení
[2019/2983(RSP)]
RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020
Rozprava: Pondelok, 13. januára 2020
7Termín voteRozdiel v odmeňovaní žien a mužov
Návrhy uznesení
[2019/2870(RSP)]
B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020
Rozprava: Pondelok, 13. januára 2020
09:00 - 11:20   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci74'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'
21item on the agendapointKalendár plenárnych schôdzí Parlamentu – 2021
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 28. januára 2020, 19:00
  -Žiadosti o hlasovanie podľa mienStreda, 29. januára 2020, 16:00
20item on the agendapointKalendár plenárnych schôdzí Parlamentu – 2022
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 28. januára 2020, 19:00
  -Žiadosti o hlasovanie podľa mienStreda, 29. januára 2020, 16:00
10item on the agendapointPreskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
Lucy Nethsingha (A9-0015/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 29. januára 2020, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 29. januára 2020, 21:00
22item on the agendapointNámietka podľa článku 111 ods. 3: Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí – oxid titaničitý
  -Pozmeňujúce návrhyPondelok, 27. januára 2020, 13:00
8item on the agendapointUniverzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia
  -Návrhy uzneseníStreda, 22. januára 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 27. januára 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 27. januára 2020, 14:00
7item on the agendapointRozdiel v odmeňovaní žien a mužov
  -Návrhy uzneseníStreda, 22. januára 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPondelok, 27. januára 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPondelok, 27. januára 2020, 14:00
Posledná úprava: 29. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia