Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 29 januari 2020 - Torsdagen den 30 januari 2020 180k
Torsdagen den 30 januari 2020156kUtgåva: Onsdagen den 29 januari 2020, 17:54
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:20   Debatt
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:20   Debatt       Talartid
5 pointKommissionens arbetsprogram 2020
Uttalande av kommissionen
[2019/2965(RSP)]
29 pointEU:s svar på förödelsen till följd av översvämningarna i Spanien
Uttalande av kommissionen
[2020/2537(RSP)]
11:30 - 13:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
21Tidsfrist voteParlamentets sammanträdeskalender – 2021
[2020/2508(RSO)]
20Tidsfrist voteParlamentets sammanträdeskalender – 2022
[2020/2509(RSO)]
10Tidsfrist votePrövning av behörighet
Betänkande:  Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)
Betänkande om prövning av behörighet
[2019/2180(REG)]
Utskottet för rättsliga frågor
26*voteUtnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
Betänkande:  Irene Tinagli (A9-0009/2020)
Betänkande om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
25*voteUtnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
Betänkande:  Irene Tinagli (A9-0011/2020)
Betänkande om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
24*voteUtnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden
Betänkande:  Irene Tinagli (A9-0010/2020)
Betänkande om förslaget till utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden
[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
23*voteUtnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande:  Irene Tinagli (A9-0008/2020)
Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten
[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
22Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – titandioxid
Resolutionsförslag
[2019/2843(DEA)]
B9-0071/2020
8Tidsfrist voteGemensam laddare för mobil radioutrustning
Resolutionsförslag
[2019/2983(RSP)]
RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020
Debatt: Måndagen den 13 januari 2020
7Tidsfrist voteLönegap mellan kvinnor och män
Resolutionsförslag
[2019/2870(RSP)]
B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020
Debatt: Måndagen den 13 januari 2020
09:00 - 11:20   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter74'
PPE16'30S&D14'Renew10'30Verts/ALE8'ID7'30ECR7'GUE/NGL5'NI6'
21item on the agendapointParlamentets sammanträdeskalender – 2021
  -ÄndringsförslagTisdagen den 28 januari 2020, 19:00
  -Begäranden om omröstning med namnuppropOnsdagen den 29 januari 2020, 16:00
20item on the agendapointParlamentets sammanträdeskalender – 2022
  -ÄndringsförslagTisdagen den 28 januari 2020, 19:00
  -Begäranden om omröstning med namnuppropOnsdagen den 29 januari 2020, 16:00
10item on the agendapointPrövning av behörighet
Lucy Nethsingha (A9-0015/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 29 januari 2020, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 29 januari 2020, 21:00
22item on the agendapointInvändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – titandioxid
  -ÄndringsförslagMåndagen den 27 januari 2020, 13:00
8item on the agendapointGemensam laddare för mobil radioutrustning
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 22 januari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 27 januari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 27 januari 2020, 14:00
7item on the agendapointLönegap mellan kvinnor och män
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 22 januari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 27 januari 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 27 januari 2020, 14:00
Senaste uppdatering: 29 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy