Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 10. února 2020 - Čtvrtek, 13. února 2020 211k
Středa, 12. února 2020165kVerze: Středa, 12. února 2020, 16:49
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
56 pointPříprava mimořádného zasedání Evropské rady dne 20. února 2020 o víceletém finančním rámci
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
14***voteUzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem
Doporučení:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
12Lhůta voteUzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení)
Zpráva:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou
[2018/0356M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
13***voteDohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem
Doporučení:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
24Lhůta voteDohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení)
Zpráva:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie
[2018/0358M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
66Lhůta voteNámitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného zájmu
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Lhůta voteNámitka podle článku 112 jednacího řádu: olovo a jeho sloučeniny
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Lhůta voteStrategie EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě
Návrhy usnesení
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Rozprava: Středa, 18. prosince 2019
45Lhůta voteNávrhy usnesení - Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Lhůta voteNávrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Návrhy usnesení
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Lhůta voteEvropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2018
[2019/2129(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
16Lhůta voteNávrh usnesení - Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
55 pointSociální Evropa v digitálním světě
Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu)
[2020/2550(RSP)]
34 pointStrategie EU pro rovnost žen a mužů
Prohlášení Komise
[2020/2515(RSP)]
26Lhůta pointPriority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rada
Priority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen
25Lhůta***IpointSystém falešných a pravých dokladů online (FADO)
Zpráva:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
64 pointSituace v oblasti boje EU s praním peněz s ohledem na případ Luanda Leaks
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2562(RSP)]
35 pointHumanitární situace uprchlíků na vnějších hranicích EU
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2523(RSP)]
49 pointInternet lépe uzpůsobený dětem
Prohlášení Komise
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoronavirus: zajistit základní práva a koordinovanou evropskou reakci
Prohlášení Komise
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)15'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)30'
Komise (včetně odpovědí)60'
Zpravodajové6'
Autor (výbor)5'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointUzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. února 2020, 13:00
24item on the agendapointDohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. února 2020, 13:00
66item on the agendapointNámitka vůči aktu v přenesené pravomoci: unijní seznam projektů společného zájmu
  -Pozměňovací návrhyPátek, 7. února 2020, 12:00
48item on the agendapointNámitka podle článku 112 jednacího řádu: olovo a jeho sloučeniny
  -Pozměňovací návrhyPátek, 7. února 2020, 12:00
18item on the agendapointStrategie EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě
  -Návrhy usneseníStředa, 5. února 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 10. února 2020, 20:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 10. února 2020, 21:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. února 2020, 16:00
45item on the agendapointAutomatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Návrh usneseníPátek, 7. února 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 10. února 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. února 2020, 16:00
60item on the agendapointNávrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
  -Návrh usneseníPátek, 7. února 2020, 12:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 10. února 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. února 2020, 16:00
11item on the agendapointEvropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -Pozměňovací návrhyStředa, 5. února 2020, 13:00
16item on the agendapointNezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Návrh usneseníStředa, 5. února 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPondělí, 10. února 2020, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 11. února 2020, 16:00
26item on the agendapointPriority EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Návrh usneseníStředa, 5. února 2020, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhu usneseníPátek, 7. února 2020, 12:00
25item on the agendapointSystém falešných a pravých dokladů online (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 5. února 2020, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 10. února 2020, 20:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 11. února 2020, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)Středa, 12. února 2020, 19:00
Poslední aktualizace: 12. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí