Dagsorden
StrasbourgMandag den 10. februar 2020 - Torsdag den 13. februar 2020 206k
Onsdag den 12. februar 2020163kUdgave: Onsdag den 12. februar 2020, 16:50
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
56 pointForberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 20. februar 2020 om den flerårige finansielle ramme
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
14***voteIndgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam
Henstilling:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Udvalget om International Handel
12Frist voteIndgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)
Betænkning:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam
[2018/0356M(NLE)]
Udvalget om International Handel
13***voteInvesteringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam
Henstilling:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Udvalget om International Handel
24Frist voteInvesteringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)
Betænkning:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side
[2018/0358M(NLE)]
Udvalget om International Handel
66Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Frist voteIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Bly og dets forbindelser
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Frist voteEn EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden
Forslag til beslutning
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Forhandling: Onsdag den 18. december 2019
45Frist voteForslag til beslutning - Automatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Frist voteForeslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Forslag til beslutning
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Frist voteDen Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
Betænkning:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
[2019/2129(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
16Frist voteForslag til beslutning - Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
55 pointEt socialt Europa i en digital verden
Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162)
[2020/2550(RSP)]
34 pointStrategi for ligestilling mellem kønnene
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2515(RSP)]
26Frist pointEU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status
Mundtlig forespørgsel - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Rådet
EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status
25Frist***IpointSystemet for falske og ægte dokumenter online (FADO)
Betænkning:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
64 pointStatus i EU's indsats mod pengehvidvaskning i lyset af Luanda Leaks
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2562(RSP)]
35 pointDen humanitære situation for flygtninge ved EU's eksterne grænser
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2523(RSP)]
49 pointEt bedre internet for børn
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2547(RSP)]
72 pointCoronavirus: sikring af grundlæggende rettigheder og en koordineret EU-indsats
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Catch-the-eye5'
Medlemmer89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Rådet (inkl. svar)30'
Kommissionen (inkl. svar)60'
Ordførere6'
Forespørger (udvalg)5'
Catch-the-eye   (7x5') 35'
Medlemmer210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointIndgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. februar 2020, 13:00
24item on the agendapointInvesteringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. februar 2020, 13:00
66item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse
  -ÆndringsforslagFredag den 7. februar 2020, 12:00
48item on the agendapointIndsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Bly og dets forbindelser
  -ÆndringsforslagFredag den 7. februar 2020, 12:00
18item on the agendapointEn EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden
  -Forslag til beslutningOnsdag den 5. februar 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 10. februar 2020, 20:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 10. februar 2020, 21:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. februar 2020, 16:00
45item on the agendapointAutomatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Forslag til beslutningFredag den 7. februar 2020, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 10. februar 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. februar 2020, 16:00
60item on the agendapointForeslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
  -Forslag til beslutningFredag den 7. februar 2020, 12:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 10. februar 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. februar 2020, 16:00
11item on the agendapointDen Europæiske Centralbank - årsberetning 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 5. februar 2020, 13:00
16item on the agendapointDen ulovlige handel med selskabsdyr i EU
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 5. februar 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 10. februar 2020, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 11. februar 2020, 16:00
26item on the agendapointEU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 5. februar 2020, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslagFredag den 7. februar 2020, 12:00
25item on the agendapointSystemet for falske og ægte dokumenter online (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 5. februar 2020, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 10. februar 2020, 20:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 11. februar 2020, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 144)Onsdag den 12. februar 2020, 19:00
Seneste opdatering: 12. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik