Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. veebruar 2020 - Neljapäev, 13. veebruar 2020 201k
Kolmapäev, 12. veebruar 2020155kVersioon: Kolmapäev, 12. veebruar 2020, 16:51
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
56 pointEuroopa Ülemkogu mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva 20. veebruari 2020. aasta erakorralise kohtumise ettevalmistused
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
14***voteELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine
Soovitus:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
12Tähtaeg voteELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (resolutsioon)
Raport:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta
[2018/0356M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
13***voteELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping
Soovitus:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
24Tähtaeg voteELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping (resolutsioon)
Raport:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2018/0358M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
66Tähtaeg voteKodukorra artikli 111 kohane vastuväide: liidu ühishuviprojektide loetelu
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Tähtaeg voteKodukorra artikli 112 kohane vastuväide: plii ja selle ühendid
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Tähtaeg voteELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Arutelu: Kolmapäev, 18. detsember 2019
45Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Automatiseeritud otsustusprotsessid ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Tähtaeg voteKavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Tähtaeg voteEuroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne
Raport:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Raport Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruande kohta
[2019/2129(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
16Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanek - Lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
55 pointSotsiaalne Euroopa digimaailmas
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162)
[2020/2550(RSP)]
34 pointSoolise võrdõiguslikkuse strateegia
Komisjoni avaldus
[2020/2515(RSP)]
26Tähtaeg pointELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks
Suuliselt vastatav küsimus - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Nõukogu
ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks
25Tähtaeg***IpointVõltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem)
Raport:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu ühismeede 98/700/JSK, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1052/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
64 pointRahapesuvastase võitluse hetkeseis ELis nn Luanda lekete valguses
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2562(RSP)]
35 pointPagulaste humanitaarolukord ELi välispiiridel
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2523(RSP)]
49 pointLastele parema interneti loomine
Komisjoni avaldus
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoroonaviirus: põhiõiguste ja Euroopa koordineeritud lähenemisviisi tagamine
Komisjoni avaldus
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)15'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Nõukogu (koos vastustega)30'
Komisjon (koos vastustega)60'
Raportöörid6'
Koostaja (komisjon)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (7x5') 35'
Parlamendiliikmed210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine (resolutsioon)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
24item on the agendapointELi ja Vietnami vaheline investeeringute kaitse leping (resolutsioon)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
66item on the agendapointKodukorra artikli 111 kohane vastuväide: liidu ühishuviprojektide loetelu
  -MuudatusettepanekudReede, 7. veebruar 2020, 12:00
48item on the agendapointKodukorra artikli 112 kohane vastuväide: plii ja selle ühendid
  -MuudatusettepanekudReede, 7. veebruar 2020, 12:00
18item on the agendapointELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 10. veebruar 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 10. veebruar 2020, 21:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. veebruar 2020, 16:00
45item on the agendapointAutomatiseeritud otsustusprotsessid ning tarbijakaitse ja kaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekReede, 7. veebruar 2020, 12:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 10. veebruar 2020, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. veebruar 2020, 16:00
60item on the agendapointKavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga
  -Resolutsiooni ettepanekReede, 7. veebruar 2020, 12:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 10. veebruar 2020, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. veebruar 2020, 16:00
11item on the agendapointEuroopa Keskpanga 2018. aasta aruanne
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
16item on the agendapointLemmikloomade ebaseaduslik kaubandus ELis
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 10. veebruar 2020, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. veebruar 2020, 16:00
26item on the agendapointELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 64. istungjärguks
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudReede, 7. veebruar 2020, 12:00
25item on the agendapointVõltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 5. veebruar 2020, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. veebruar 2020, 20:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. veebruar 2020, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 12. veebruar 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika