Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. helmikuuta 2020 - Torstai 13. helmikuuta 2020 201k
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020155kVersio: Keskiviikko 12. helmikuuta 2020, 16:51
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
56 pointMonivuotista rahoituskehystä käsittelevän, 20. helmikuuta 2020 järjestettävän ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
14***voteEU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus
Suositus:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
12Määräaika voteEU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä
[2018/0356M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
13***voteEU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus
Suositus:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen investointisuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
24Määräaika voteEU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[2018/0358M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
66Määräaika voteTyöjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Määräaika voteTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Määräaika voteEU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Keskustelu: Keskiviikko 18. joulukuuta 2019
45Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Määräaika voteEhdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Päätöslauselmaesitykset
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Määräaika voteEuroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018
Mietintö:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2018
[2019/2129(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
16Määräaika votePäätöslauselmaesitys - Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
55 pointSosiaalinen Eurooppa digitaalisessa maailmassa
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 162 artikla)
[2020/2550(RSP)]
34 pointEuroopan sukupuolistrategia
Komission julkilausuma
[2020/2515(RSP)]
26Määräaika pointEU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten
Suullinen kysymys - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Neuvosto
EU:n painopisteet YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 64. istuntoa varten
25Määräaika***IpointFalse and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO)
Mietintö:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
64 pointEU:n rahanpesuntorjunnan tilanne Luanda Leaks -tapauksen valossa
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2562(RSP)]
35 pointPakolaisten humanitaarinen tilanne EU:n ulkorajoilla
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2020/2523(RSP)]
49 pointInternetin parantaminen lasten näkökulmasta
Komission julkilausuma
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoronaviruksen leviäminen
Komission julkilausuma
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)15'
Komissio (vastauksineen)15'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"5'
Jäsenet89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Neuvosto (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)60'
Esittelijät6'
Laatija (valiokunta)5'
Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot "Catch the eye"   (7x5') 35'
Jäsenet210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointEU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
24item on the agendapointEU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
66item on the agendapointTyöjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista
  -TarkistuksetPerjantai 7. helmikuuta 2020, 12:00
48item on the agendapointTyöjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet
  -TarkistuksetPerjantai 7. helmikuuta 2020, 12:00
18item on the agendapointEU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 10. helmikuuta 2020, 20:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 10. helmikuuta 2020, 21:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. helmikuuta 2020, 16:00
45item on the agendapointAutomatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -PäätöslauselmaesitysPerjantai 7. helmikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 10. helmikuuta 2020, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. helmikuuta 2020, 16:00
60item on the agendapointEhdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
  -PäätöslauselmaesitysPerjantai 7. helmikuuta 2020, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 10. helmikuuta 2020, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. helmikuuta 2020, 16:00
11item on the agendapointEuroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
16item on the agendapointLemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 10. helmikuuta 2020, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. helmikuuta 2020, 16:00
26item on the agendapointEU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 64. istuntoa varten
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenPerjantai 7. helmikuuta 2020, 12:00
25item on the agendapointFalse and Authentic Documents Online -järjestelmä (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. helmikuuta 2020, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. helmikuuta 2020, 20:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. helmikuuta 2020, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 144 artikla)Keskiviikko 12. helmikuuta 2020, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö