Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 10. veljače 2020. - Četvrtak, 13. veljače 2020. 206k
srijeda, 12. veljače 2020.162kVerzija: srijeda, 12. veljače 2020., 16:52
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 23:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
56 pointPriprema izvanrednog sastanka Europskog vijeća 20. veljače 2020. o višegodišnjem financijskom okviru
Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
14***voteSklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama
Preporuka:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
12Rok voteSklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija)
Izvješće:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama
[2018/0356M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
13***voteSporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama
Preporuka:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
24Rok voteSporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija)
Izvješće:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane
[2018/0358M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
66Rok votePrigovor u skladu s člankom 111.: popis projekata od zajedničkog interesa Unije
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Rok votePrigovor u skladu s člankom 112.: olovo i njegovi spojevi
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Rok voteStrategija EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta
Prijedlozi rezolucija
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Rasprava: srijeda, 18. prosinca 2019.
45Rok votePrijedlozi rezolucija - Automatizirani postupak donošenja odluka: osiguravanje zaštite potrošača i slobodnog kretanja robe i usluga
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Rok votePredloženi mandat za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske
Prijedlozi rezolucija
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Rok voteEuropska središnja banka - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2018.
[2019/2129(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
16Rok votePrijedlog rezolucije - Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u EU-u
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
55 pointSocijalna Europa u digitalnome svijetu
Tematska rasprava (članak 162. Poslovnika)
[2020/2550(RSP)]
34 pointStrategija za ravnopravnost spolova
Izjava Komisije
[2020/2515(RSP)]
26Rok pointPrioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena
Usmeno pitanje - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost
Vijeće
Prioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena
25Rok***IpointSustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO)
Izvješće:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća br. 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
64 pointTrenutačno stanje borbe EU-a protiv pranja novca u svjetlu slučaja Luanda Leaks
Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2562(RSP)]
35 pointHumanitarna situacija izbjeglica na vanjskim granicama EU-a
Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2523(RSP)]
49 pointBolji internet za djecu
Izjava Komisije
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoronavirus: jamčenje temeljnih prava i koordinirani europski odgovor
Izjava Komisije
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)15'
Komisija (uključujući odgovore)15'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Rasprave     item on the agenda
Govornik u tematskoj raspravi4'
Vijeće (uključujući odgovore)30'
Komisija (uključujući odgovore)60'
Izvjestitelji6'
Podnositelj (odbor)5'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (7x5') 35'
Zastupnici210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointSklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -Amandmani srijeda, 5. veljače 2020., 13:00
24item on the agendapointSporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -Amandmani srijeda, 5. veljače 2020., 13:00
66item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 111.: popis projekata od zajedničkog interesa Unije
  -Amandmani petak, 7. veljače 2020., 12:00
48item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 112.: olovo i njegovi spojevi
  -Amandmani petak, 7. veljače 2020., 12:00
18item on the agendapointStrategija EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 5. veljače 2020., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 10. veljače 2020., 20:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 10. veljače 2020., 21:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. veljače 2020., 16:00
45item on the agendapointAutomatizirani postupak donošenja odluka: osiguravanje zaštite potrošača i slobodnog kretanja robe i usluga
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Prijedlog rezolucijepetak, 7. veljače 2020., 12:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 10. veljače 2020., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. veljače 2020., 16:00
60item on the agendapointPredloženi mandat za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske
  -Prijedlog rezolucijepetak, 7. veljače 2020., 12:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 10. veljače 2020., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. veljače 2020., 16:00
11item on the agendapointEuropska središnja banka - godišnje izvješće za 2018.
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -Amandmani srijeda, 5. veljače 2020., 13:00
16item on the agendapointNezakonita trgovina kućnim ljubimcima u EU-u
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 5. veljače 2020., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 10. veljače 2020., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 11. veljače 2020., 16:00
26item on the agendapointPrioriteti EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Prijedlog rezolucijesrijeda, 5. veljače 2020., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijepetak, 7. veljače 2020., 12:00
25item on the agendapointSustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 5. veljače 2020., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 10. veljače 2020., 20:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 11. veljače 2020., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 144. Poslovnika)srijeda, 12. veljače 2020., 19:00
Posljednje ažuriranje: 12. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti