Napirend
Strasbourg2020. február 10., Hétfő - 2020. február 13., Csütörtök 208k
2020. február 12., szerda162kVáltozat: 2020. február 12., szerda, 16:52
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
56 pointAz Európai Tanács többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. február 20-i rendkívüli ülésének előkészítése
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
14***voteAz EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése
Ajánlás:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Ajánlás az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
12Határidő voteAz EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (állásfoglalás)
Jelentés:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2018/0356M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
13***voteEU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás
Ajánlás:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
24Határidő voteEU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2018/0358M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
66Határidő vote Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Határidő voteKifogás a 112. cikk alapján: Az ólom és vegyületei
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Határidő voteUniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte
Állásfoglalási indítványok
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Vita: 2019. december 18., szerda
45Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - Automatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Határidő voteJavasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében
Állásfoglalási indítványok
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Határidő voteEurópai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés
Jelentés:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Jelentés az Európai Központi Bank 2018. évi éves jelentéséről
[2019/2129(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
16Határidő voteÁllásfoglalási indítvány - A kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az EU-ban
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
55 pointSzociális Európa egy digitális világban
Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 162. cikke)
[2020/2550(RSP)]
34 pointNemi esélyegyenlőségi stratégia
A Bizottság nyilatkozata
[2020/2515(RSP)]
26Határidő pointAz ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tanács
Az Európai Unió prioritásai az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésszakára vonatkozóan
25Határidő***IpointA hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere
Jelentés:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Jelentés az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
64 pointAz EU által a pénzmosás ellen folytatott küzdelem jelenlegi állása a Luanda Leaks tükrében
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2562(RSP)]
35 pointA menekültek humanitárius helyzete az EU külső határain
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2523(RSP)]
49 pointJobb internet a gyermekek számára
A Bizottság nyilatkozata
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoronavírus: az alapvető jogok és egy összehangolt európai válasz biztosítása
A Bizottság nyilatkozata
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)15'
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
„Catch the eye”5'
Képviselők89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója4'
Tanács (válaszokkal együtt)30'
Bizottság (válaszokkal együtt)60'
Előadók6'
Szerző (bizottság)5'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Képviselők210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointAz EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (állásfoglalás)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -Módosítások2020. február 5., szerda, 13:00
24item on the agendapointEU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -Módosítások2020. február 5., szerda, 13:00
66item on the agendapoint Kifogás a 111. cikk alapján: A közös érdekű projektek uniós listája
  -Módosítások2020. február 7., péntek, 12:00
48item on the agendapointKifogás a 112. cikk alapján: Az ólom és vegyületei
  -Módosítások2020. február 7., péntek, 12:00
18item on the agendapointUniós stratégia a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte
  -Állásfoglalási indítványok2020. február 5., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2020. február 10., hétfő, 20:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2020. február 10., hétfő, 21:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2020. február 11., kedd, 16:00
45item on the agendapointAutomatizált döntéshozatali folyamatok: a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Állásfoglalási indítvány2020. február 7., péntek, 12:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2020. február 10., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2020. február 11., kedd, 16:00
60item on the agendapointJavasolt megbízatás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében
  -Állásfoglalási indítvány2020. február 7., péntek, 12:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2020. február 10., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2020. február 11., kedd, 16:00
11item on the agendapointEurópai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -Módosítások2020. február 5., szerda, 13:00
16item on the agendapointA kedvtelésből tartott állatok jogellenes kereskedelme az EU-ban
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Állásfoglalási indítvány2020. február 5., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2020. február 10., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2020. február 11., kedd, 16:00
26item on the agendapointAz ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó uniós prioritások
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Állásfoglalási indítvány2020. február 5., szerda, 13:00
  -Módosítások az állásfoglalási indítványhoz2020. február 7., péntek, 12:00
25item on the agendapointA hamis és eredeti okmányok online (FADO) rendszere
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Módosítások; elutasítás2020. február 5., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2020. február 10., hétfő, 20:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2020. február 11., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 144. cikke)2020. február 12., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2020. február 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat