Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2020. gada 10. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris 208k
Trešdiena, 2020. gada 12. februāris163kVersija: Trešdiena, 2020. gada 12. februāris, 16:53
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
56 pointGatavošanās Eiropadomes 2020. gada 20. februāra ārkārtas sanāksmei par daudzgadu finanšu shēmu
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
14***voteES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana
Ieteikums:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
12Termiņi voteES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija)
Ziņojums:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
[2018/0356M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
13***voteES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums
Ieteikums:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
24Termiņi voteES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
Ziņojums:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses
[2018/0358M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
66Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: svins un tā savienojumi
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Termiņi voteES stratēģija sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Debates: Trešdiena, 2019. gada 18. decembris
45Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Termiņi voteIerosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Termiņi voteEiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
Ziņojums:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskatu
[2019/2129(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
16Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
55 pointSociāla Eiropa digitālā pasaulē
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162. pants)
[2020/2550(RSP)]
34 pointDzimumu līdztiesības stratēģija
Komisijas paziņojums
[2020/2515(RSP)]
26Termiņi pointES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Padome
ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (UN CSW64)
25Termiņi***IpointSistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO)
Ziņojums:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
64 pointStāvoklis ES cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ņemot vērā "Luanda Leaks"
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2562(RSP)]
35 pointBēgļu humanitārais stāvoklis pie ES ārējām robežām
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2523(RSP)]
49 pointBērniem piemērotāks internets
Komisijas paziņojums
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoronavīruss: pamattiesību nodrošināšana un koordinēta Eiropas reakcija
Komisijas paziņojums
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Padome (ieskaitot atbildes)30'
Komisija (ieskaitot atbildes)60'
Referenti6'
Autors (komiteja)5'
Brīvā mikrofona procedūra   (7x5') 35'
Deputāti 210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 5. februāris, 13:00
24item on the agendapointES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 5. februāris, 13:00
66item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 7. februāris, 12:00
48item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: svins un tā savienojumi
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 7. februāris, 12:00
18item on the agendapointES stratēģija sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 5. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 10. februāris, 20:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2020. gada 10. februāris, 21:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2020. gada 11. februāris, 16:00
45item on the agendapointAutomatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsPiektdiena, 2020. gada 7. februāris, 12:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 10. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2020. gada 11. februāris, 16:00
60item on the agendapointIerosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju
  -Rezolūcijas priekšlikumsPiektdiena, 2020. gada 7. februāris, 12:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 10. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2020. gada 11. februāris, 16:00
11item on the agendapointEiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 5. februāris, 13:00
16item on the agendapointLolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2020. gada 5. februāris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 10. februāris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2020. gada 11. februāris, 16:00
26item on the agendapointES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2020. gada 5. februāris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPiektdiena, 2020. gada 7. februāris, 12:00
25item on the agendapointSistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 5. februāris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2020. gada 10. februāris, 20:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2020. gada 11. februāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)Trešdiena, 2020. gada 12. februāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika