Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020 - Il-Ħamis, 13 ta' Frar 2020 212k
L-Erbgħa, 12 ta' Frar 2020168kVerżjoni: L-Erbgħa, 12 ta' Frar 2020, 16:53
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
56 pointTħejjija tal-Laqgħa Straordinarja tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Frar 2020 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
14***voteKonklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam
Rakkomandazzjoni:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
12Skadenza voteKonklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)
Rapport:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam
[2018/0356M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
13***voteFtehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam
Rakkomandazzjoni:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
24Skadenza voteFtehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)
Rapport:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra
[2018/0358M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
66Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 111 tar-Regoli ta' Proċedura: lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Skadenza voteObjezzjoni skont l-Artikolu 112: Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Skadenza voteStrateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Dibattitu: L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019
45Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Proċessi deċiżjonali awtomatizzati: niżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u l-moviment liberu tal-merkanzija u tas-servizzi
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Skadenza voteMandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Skadenza voteBank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018
Rapport:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2018
[2019/2129(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
16Skadenza voteMozzjoni għal riżoluzzjoni - Il-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija fl-UE
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
55 pointEwropa soċjali f'dinja diġitali
Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)
[2020/2550(RSP)]
34 pointStrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2020/2515(RSP)]
26Skadenza pointIl-prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa
Mistoqsija orali - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kunsill
Prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa
25Skadenza***IpointSistema ta' Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online (FADO)
Rapport:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill Nru 98/700/ĠAI, ir-Regolament Nru 1052/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 2016/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
64 pointIs-sitwazzjoni attwali tal-ġlieda tal-UE kontra l-ħasil tal-flus, fid-dawl tal-Luanda Leaks
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2562(RSP)]
35 pointIs-sitwazzjoni umanitarja tar-rifuġjati fil-fruntieri esterni tal-UE
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2523(RSP)]
49 pointInternet aħjar għat-tfal
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoronavajrus: l-iżgurar tad-drittijiet fundamentali u ta' rispons Ewropew ikkoordinat
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)15'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
"Catch the eye"5'
Membri89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kelliem tad-dibattitu topiku4'
Kunsill (bit-tweġibiet)30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)60'
Rapporteurs6'
Awtur (kumitat)5'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Membri210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointKonklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Frar 2020, 13:00
24item on the agendapointFtehim ta' Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (Riżoluzzjoni)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Frar 2020, 13:00
66item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 111 tar-Regoli ta' Proċedura: lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni
  -EmendiIl-Ġimgħa, 7 ta' Frar 2020, 12:00
48item on the agendapointObjezzjoni skont l-Artikolu 112: Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu
  -EmendiIl-Ġimgħa, 7 ta' Frar 2020, 12:00
18item on the agendapointStrateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 5 ta' Frar 2020, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020, 20:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020, 21:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Frar 2020, 16:00
45item on the agendapointProċessi deċiżjonali awtomatizzati: niżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u l-moviment liberu tal-merkanzija u tas-servizzi
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniIl-Ġimgħa, 7 ta' Frar 2020, 12:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Frar 2020, 16:00
60item on the agendapointMandat propost għal negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniIl-Ġimgħa, 7 ta' Frar 2020, 12:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Frar 2020, 16:00
11item on the agendapointBank Ċentrali Ewropew - rapport annwali 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 5 ta' Frar 2020, 13:00
16item on the agendapointIl-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija fl-UE
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 5 ta' Frar 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 11 ta' Frar 2020, 16:00
26item on the agendapointIl-prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 5 ta' Frar 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIl-Ġimgħa, 7 ta' Frar 2020, 12:00
25item on the agendapointSistema ta' Dokumenti Foloz u Awtentiċi Online (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 5 ta' Frar 2020, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 10 ta' Frar 2020, 20:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 11 ta' Frar 2020, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 12 ta' Frar 2020, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza