Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 lutego 2020 r. - Czwartek, 13 lutego 2020 r. 211k
Środa, 12 lutego 2020168kWersja: Środa, 12 lutego 2020, 16:53
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
56 pointPrzygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego wieloletnim ramom finansowym, które odbędzie się 20 lutego 2020 r.
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
14***voteZawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem
Zalecenie:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
12Termin voteZawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja)
Sprawozdanie:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu
[2018/0356M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
13***voteUmowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem
Zalecenie:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
24Termin voteUmowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja)
Sprawozdanie:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony
[2018/0358M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
66Termin voteSprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Termin voteSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Termin voteStrategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie
Projekty rezolucji
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Debata: Środa, 18 grudnia 2019
45Termin voteProjekty rezolucji - Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Termin votePropozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Projekty rezolucji
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Termin voteEuropejski Bank Centralny – raport roczny 2018
Sprawozdanie:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Sprawozdanie w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2018
[2019/2129(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
16Termin voteProjekt rezolucji - Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
55 pointEuropa socjalna w świecie cyfrowym
Debata na aktualny temat (art. 162 Regulaminu)
[2020/2550(RSP)]
34 pointStrategia na rzecz równouprawnienia płci
Oświadczenie Komisji
[2020/2515(RSP)]
26Termin pointPriorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Rada
Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
25Termin***IpointSystem FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)
Sprawozdanie:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
64 pointZwalczanie przez UE procederu prania pieniędzy w świetle afery Luanda Leaks
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2562(RSP)]
35 pointSytuacja humanitarna uchodźców na granicach zewnętrznych UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2523(RSP)]
49 pointLepszy internet dla dzieci
Oświadczenie Komisji
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoronawirus: poszanowanie praw podstawowych i skoordynowana reakcja w Europie
Oświadczenie Komisji
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Rada (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)60'
Sprawozdawcy6'
Autor (komisja)5'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointZawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -PoprawkiŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
24item on the agendapointUmowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -PoprawkiŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
66item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania
  -PoprawkiPiątek, 7 lutego 2020, 12:00
48item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki
  -PoprawkiPiątek, 7 lutego 2020, 12:00
18item on the agendapointStrategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie
  -Projekty rezolucjiŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 lutego 2020, 20:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 10 lutego 2020, 21:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 lutego 2020, 16:00
45item on the agendapointZautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Projekt rezolucjiPiątek, 7 lutego 2020, 12:00
  -poprawkiPoniedziałek, 10 lutego 2020, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 lutego 2020, 16:00
60item on the agendapointPropozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
  -Projekt rezolucjiPiątek, 7 lutego 2020, 12:00
  -poprawkiPoniedziałek, 10 lutego 2020, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 lutego 2020, 16:00
11item on the agendapointEuropejski Bank Centralny – raport roczny 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -PoprawkiŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
16item on the agendapointNielegalny handel zwierzętami domowymi w UE
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 10 lutego 2020, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 lutego 2020, 16:00
26item on the agendapointPriorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Projekt rezolucjiŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
  -poprawkiPiątek, 7 lutego 2020, 12:00
25item on the agendapointSystem FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 lutego 2020, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 lutego 2020, 20:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 lutego 2020, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 144 Regulaminu PE)Środa, 12 lutego 2020, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności