Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 februarie 2020 - Joi, 13 februarie 2020 205k
Miercuri, 12 februarie 2020159kVersiune: Miercuri, 12 februarie 2020, 16:54
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
56 pointPregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie 2020 privind Cadrul Financiar Multianual
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
14***voteÎncheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam
Recomandare  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
12Termen voteÎncheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)
Raport  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam
[2018/0356M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
13***voteAcord privind protecția investițiilor UE-Vietnam
Recomandare  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
24Termen voteAcord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)
Raport  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte
[2018/0358M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
66Termen voteObiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Termen voteObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Termen voteO strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume
Propuneri de rezoluție
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Dezbatere: Miercuri, 18 decembrie 2019
45Termen votePropuneri de rezoluție - Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și a serviciilor
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Termen voteMandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Propuneri de rezoluție
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Termen voteBanca Centrală Europeană – raport anual 2018
Raport  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Raport privind Raportul anual pe 2018 al Băncii Centrale Europene
[2019/2129(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
16Termen votePropunere de rezoluţie - Comerțul ilegal cu animale de companie în UE
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
55 pointO Europă socială într-o lume digitală
Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
[2020/2550(RSP)]
34 pointStrategia privind egalitatea de gen
Declarație a Comisiei
[2020/2515(RSP)]
26Termen pointPrioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
Consiliul
Prioritățile UE pentru cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor
25Termen***IpointSistemul „Documente false și autentice online” (FADO)
Raport  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
64 pointSituația luptei UE împotriva spălării banilor, având în vedere Luanda Leaks
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2562(RSP)]
35 pointSituația umanitară a refugiaților la frontierele externe ale UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2020/2523(RSP)]
49 pointUn internet mai bun pentru copii
Declarație a Comisiei
[2020/2547(RSP)]
72 pointCoronavirus: garantarea drepturilor fundamentale și asigurarea unui răspuns european coordonat
Declarație a Comisiei
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
„Catch the eye”5'
Deputaţi89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Participanți la dezbaterea tematică4'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)60'
Raportori 6'
Autor (comisie)5'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Deputaţi210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointÎncheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -AmendamenteMiercuri, 5 februarie 2020, 13:00
24item on the agendapointAcord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -AmendamenteMiercuri, 5 februarie 2020, 13:00
66item on the agendapointObiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii
  -AmendamenteVineri, 7 februarie 2020, 12:00
48item on the agendapointObiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia
  -AmendamenteVineri, 7 februarie 2020, 12:00
18item on the agendapointO strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 5 februarie 2020, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 10 februarie 2020, 20:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 10 februarie 2020, 21:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 februarie 2020, 16:00
45item on the agendapointProcesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și a serviciilor
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Propunere de rezoluţieVineri, 7 februarie 2020, 12:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 10 februarie 2020, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 februarie 2020, 16:00
60item on the agendapointMandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  -Propunere de rezoluţieVineri, 7 februarie 2020, 12:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 10 februarie 2020, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 februarie 2020, 16:00
11item on the agendapointBanca Centrală Europeană – raport anual 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -AmendamenteMiercuri, 5 februarie 2020, 13:00
16item on the agendapointComerțul ilegal cu animale de companie în UE
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 5 februarie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 10 februarie 2020, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 11 februarie 2020, 16:00
26item on the agendapointPrioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 5 februarie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieVineri, 7 februarie 2020, 12:00
25item on the agendapointSistemul „Documente false și autentice online” (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 5 februarie 2020, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot miercuriLuni, 10 februarie 2020, 20:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 11 februarie 2020, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 12 februarie 2020, 19:00
Ultima actualizare: 12 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate