Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 10. februar 2020 - Četrtek, 13. februar 2020 198k
Sreda, 12. februar 2020160kRazličica: Torek, 18. februar 2020, 08:06
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
56 pointPriprava izrednega zasedanja Evropskega sveta 20. februarja 2020 o večletnem finančnem okviru
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
14***voteSklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom
Priporočilo:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
12Rok voteSklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija)
Poročilo:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam
[2018/0356M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
13***voteSporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom
Priporočilo:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
24Rok voteSporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija)
Poročilo:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani
[2018/0358M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
66Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinec in njegove spojine
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Rok voteStrategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu
Predlogi resolucij
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Razprava: Sreda, 18. december 2019
45Rok votePredlogi resolucij - Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Rok votePredlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
Predlogi resolucij
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Rok voteEvropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
Poročilo:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2018
[2019/2129(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
16Rok votePredlog resolucije - Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
55 pointSocialna Evropa v digitalnem svetu
Tematska razprava (člen 162 Poslovnika)
[2020/2550(RSP)]
34 pointStrategija za enakost spolov
Izjava Komisije
[2020/2515(RSP)]
26Rok pointPrednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
Vprašanje za ustni odgovor - [2019/2967(RSP)]
25Rok***IpointSistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO)
Poročilo:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži in razveljavitvi Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ, Uredbe (EU) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
64 pointStanje na področju boja EU proti pranju denarja ob upoštevanju afere Luanda Leaks
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2562(RSP)]
35 pointHumanitarni položaj beguncev na zunanjih mejah EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2523(RSP)]
49 pointBoljši internet za otroke
Izjava Komisije
[2020/2547(RSP)]
72 pointKoronavirus: zagotavljanje temeljnih pravic in usklajen evropski odziv
Izjava Komisije
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Postopek pritegnitve pozornosti5'
Poslanci89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Govornik za tematsko razpravo4'
Svet (vključno z odgovori)30'
Komisija (vključno z odgovori)60'
Poročevalci6'
Avtor (odbor)5'
Postopek pritegnitve pozornosti   (7x5') 35'
Poslanci210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointSklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -Predlogi spremembSreda, 5. februar 2020, 13:00
24item on the agendapointSporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -Predlogi spremembSreda, 5. februar 2020, 13:00
66item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije
  -Predlogi spremembPetek, 7. februar 2020, 12:00
48item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinec in njegove spojine
  -Predlogi spremembPetek, 7. februar 2020, 12:00
18item on the agendapointStrategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu
  -Predlogi resolucijSreda, 5. februar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 10. februar 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 10. februar 2020, 21:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. februar 2020, 16:00
45item on the agendapointAvtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev
  -Predlog resolucijePetek, 7. februar 2020, 12:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 10. februar 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. februar 2020, 16:00
60item on the agendapointPredlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
  -Predlog resolucijePetek, 7. februar 2020, 12:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 10. februar 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. februar 2020, 16:00
11item on the agendapointEvropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -Predlogi spremembSreda, 5. februar 2020, 13:00
16item on the agendapointNezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU
  -Predlog resolucijeSreda, 5. februar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 10. februar 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. februar 2020, 16:00
26item on the agendapointPrednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk
  -Predlog resolucijeSreda, 5. februar 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePetek, 7. februar 2020, 12:00
25item on the agendapointSistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. februar 2020, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 10. februar 2020, 20:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 11. februar 2020, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)Sreda, 12. februar 2020, 19:00
Zadnja posodobitev: 18. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov